Koper. Mestna občina Koper je Carpaccio pub v središču mesta, ki ga je pred desetletjem uspešno vodila prav družina koprskega župana Borisa Popoviča, julija lani z neposredno pogodbo prodala podjetju Danita v lasti matere koprskega župana Solze Popovič, čeprav sta se za nakup zanimala še dva druga kupca. Danita je dobila lokal za 187.000 evrov, čeprav je koprska podjetnica Ika Zonta za lokal ponudila 190.000 evrov. Njeno ponudbo so na občini zavrnili kot prepozno, čeprav je ponudbo oddala na zadnji dan, ki je bil na spletni strani občine objavljen na razpisu za zbiranje ponudb. Na občini so se kasneje izgovarjali, da je bil zadnji dan en dan prej, kar pa je brezpredmetno, saj smo v Dnevniku nato razkrili, da je Popovič pogodbo z Danito podpisal že tri dni prej. Zato so posel začeli preiskovati protikorupcijska komisija in koprski kriminalisti. Preiskava še traja.

Zanimanje za nakup nepremičnine je izrazilo tudi podjetje KMX BOX, ki je občino nekaj dni pred iztekom roka prosilo za ogled lokala, vendar jim občina ogleda ni omogočila, njihovo prošnjo pa so na občini prav tako zavrnili kot prepozno. Zato se je podjetje konec lanskega leta odločilo za tožbo. Menijo, da so bili izločeni na nekorekten način in da je bil posel z Danito najverjetneje že vnaprej dogovorjen. »Glede tožbe ni še nič novega,« nam je pojasnil direktor podjetja KMX BOX Valter Krmac. Meni, da podjetje Danita občini sploh ni poravnalo kupnine za lokal, saj je iz poslovanja podjetja razvidno, da v letih 2010 in 2011 ni ustvarilo niti evra prihodka od prodaje. Zato po Krmačevem mnenju podjetje Danita ni moglo pridobiti niti posojila za nakup nepremičnine, občina pa mu je kljub temu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim se je v zemljiško knjigo vpisalo kot lastnik nepremičnine. Na občini so sicer zatrdili, da je bila kupnina plačana že 4. septembra lani, vendar pri tem niso ponudili nobenega listinskega dokaza. Podjetje KMX BOX želi zdaj s tožbo doseči razveljavitev kupoprodajne pogodbe med občino in podjetjem Danita, zaznambo spora pa je lani dovolilo tudi sodišče.

Lastnica podjetja Solza Popovič in direktorica podjetja Laura Ban, sicer sestra korpskega župana, pojasnil za naš časopis ne dajeta, zato ni znano, zakaj je lokal še vedno zaprt, v njem pa ne potekajo niti nobena obnovitvena dela. Na koprski upravni enoti pa smo izvedeli, da do zdaj niso prejeli nobene vloge za izdajo kakršnega koli dovoljenja ali spremembe namembnosti. Carpaccio pub namreč nikoli ni imel uporabnega dovoljenja za gostinski lokal, niti takrat ne, ko ga je vodil koprski župan. Na upravni enoti so ugotovili, da ima navedeni prostor namembnost skladišča za gostinske namene. Namembnost prostora je sicer možno spremeniti z novim gradbenim dovoljenjem, če k temu nihče ne bo imel pripomb. Upravna enota lahko gradbeno in kasneje uporabno dovoljenje izda v 60 dneh od prejema popolne vloge. Lokal bo torej do nadaljnjega zaprt, čeprav so nekateri menili, da ga bodo Popovičevi uredili že za to poletno sezono.