Spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen in 28 nevladnih organizacij so včeraj začeli zbiranje 20.000 podpisov za peticijo proti lovu ogroženih vrst ptic. K temu so jih spodbudili predlogi spremembe uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob, ki naj bi podaljšali obstoječe lovne dobe in razširile seznam živalskih vrst, ki jih je dovoljeno loviti.

Takšnim spremembam predstavnik Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije Tomaž Mihelič odločno nasprotuje, saj se mu predlog Lovske zveze Slovenije zdi neresen. Prof. dr. Peter Trontelj z biotehniške fakultete se strinja z društvom za opazovanje ptic, saj je pojasnil, da kar štiri od predlaganih vrst ptic sodijo med najbolj ogrožene vrste v Sloveniji. »Kreheljc in sloka sta močno ogrožena, kozica in jerebica pa kritično ogroženi gnezdilki,« je razložil Trontelj in dejal, da bi dopustitev lova nanje lahko slabo vplivala na preživetje teh vrst v Sloveniji.

Ob tem sta Trontelj in Mihelič oba zagotovila, da ne obstaja nevarnost, da bi se te vrste preveč namnožile in s tem povzročile neravnovesje v naravi. Trontelj prav tako ne vidi nobenega pravega znanstvenega argumenta, zakaj bi dovolili lov na navedene ptičje vrste. Na lovski zvezi pa so zapisali, da nikoli niso lovili ogroženih ptic in jih tudi ne nameravajo. »Spoštujemo načelo trajnostne rabe naravnih virov, kar pomeni, da lahko iz narave jemljemo le to in toliko, da s tem ne ogrozimo obstoja nobene vrste,« so razložili lovci. K temu so še dodali, da je bil njihov predlog zgolj eden izmed predlogov, ki jih je prejelo ministrstvo, in da še ni bil usklajen z drugimi zainteresiranimi organizacijami, kot je na primer društvo za opazovanje ptic.

Pobudniki peticije upajo, da bodo s slednjo izvršili tolikšen pritisk, da ministrstvo sploh ne bo nadaljevalo postopka spremembe uredbe, saj so predlogi absurdni, je poudarila Renata Karba iz Umanotere. »S to peticijo tudi pozivamo ministrstvo, naj Slovenijo postavi na zemljevid civiliziranih držav, v katerih ni dovoljeno pobijanje ptic iz zabave,« je povedala Karbova in dodala, da ne glede na to, da druge države takšno vrsto lova dovoljujejo, pa se ji ne zdi potrebno, da jim Slovenija v temu pogledu zvesto sledi.