Domala ni primera v praksi, da bi v svet ene srednje šole nekdo poslal profesorico, ki poučuje na konkurenčnih šolah. Zupan-Šorlijeva počne prav to na Gimnaziji Kranj in v Šolskem centru Kranj, kjer prevladujejo strokovne šole. Že na prvi seji sveta, ko se je pojavilo njeno ime, je završalo, pomislek pa so najprej izrazili predstavniki staršev. Izvedeli smo, da je bil svet šole večinsko proti novi članici, ki jo je imenoval mestni svet. Predvsem zato, ker je med srednjimi šolami hud konkurenčen boj, zaradi česar ima vsaka šola posebne prijeme na različnih področjih. Nina Zupan Šorli bo tako imela popoln vpogled v delo, finance, ustroj nove Gimnazije Franceta Prešerna, kar je vsaj nenavadno, če ne že etično sporno.

Nina Zupan Šorli pa ni kdor koli, saj je hči vidne predstavnice SDS (omenjajo jo kot bodočo podpredsednico) Andreje Valič Zver, ki je mestna svetnica SDS v vladajoči koaliciji v Kranju. Tudi sama se je dala imenovati v svet Gorenjskega muzeja, ki ga vodi svetnica SDS v Bohinju Mija Ogrin, ki je brez razpisov omogočila za okoli 20.000 evrov poslov z muzejem mestnemu svetniku v Kranju, članu SDS Klemenu Valterju. Prav zaradi tega je bil odpor na gimnaziji proti takemu kadrovanju pri njih velik.

Zame je vse v redu...

Ko smo novo članico sveta vprašali, ali se ji zdi združljiva njena vloga članice sveta na eni šoli in profesorice na drugi, je zatrdila, da je formalno vse v redu, da ne bo izdajala nobenih skrivnosti, ker so šole javni zavodi, in da ni problema z nezdružljivostjo. Ni pa odgovorila, ali jo bo motilo to, da je bil svet proti njenemu članstvu, ker so njeno vlogo »problematizirali le posamezni člani zavoda« in je bila predlagana v svet zavoda »kot občanka MO Kranj in ne po poklicnostatusni usmeritvi«. Prepričana je, da je njeno poznavanje problematike prednost pri delu v svetu Gimnazije Franceta Prešerna.

Šola je poslala MO Kranj dopis, v katerem so ocenili, da je imenovanje nove svetnice sporno, a je župan Mohor Bogataj pojasnil, da je bil postopek pravilen in šola nima nikakršne pravice ali pristojnosti, da zavrne mandat članu sveta šole. V imenovanju Nine Zupan Šorli ne vidijo nobenega konflikta interesov. Za mnenje smo povprašali vršilko dolžnosti ravnateljice Mirjam Bizjak, ki pa zadeve ni želela komentirati. Izrazila pa je zadovoljstvo, da je njihova gimnazija na podlagi zanimanja dijakov na prvem mestu želenih šol v Kranju.

Kmalu novi ravnatelj

Da je Kranj lani sploh dobil novo gimnazijo, je bil v procesu reorganizacije kranjskih srednjih šol najbolj zaslužen nekdanji ravnatelj prej ekonomske gimnazije, zdaj Gimnazije Franceta Prešerna in v prejšnji vladi državni sekretar za srednje šole Jurij Šink, ki pa ga je vlada Alenke Bratušek že zamenjala s položaja. Ker poteka razpis za ravnatelja šole, smo iz vrst šolnikov na omenjeni šoli dobili namig, da je vloga nove svetnice morda tudi poskus vpliva politike na izbor ravnatelja, a imena kandidatov še niso znana. Prav tako ni znano, ali je med njimi tudi dosedanji državni sekretar Šink, ki izhaja iz tega šolskega okolja. Svet šole izbere in predlaga, ministrstvo pa potrjuje ravnatelja, a politične karte so tudi pri teh kadrih za zdaj drugače premešane, kot so bile pred meseci.

Naj še dodamo, da je vodilna stranka v mestnem svetu, SDS, za različne svete šol in zavodov evidentirala 21 kandidatov in bila uspešna s 17 imenovanji. Članica iste koalicije je županova Stranka za razvoj KS, ki ima enega svetnika in je bila uspešna s petimi od petih kandidatov, Mladi za Kranj z enim opozicijskim svetnikom pa so ostali brez enega samega predstavnika v različnih organih, predlagali pa so dva.