Jesenice na Dolenjskem. V krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem so pred dnevi državno družbo za ceste (DRSC) znova opozorili na prepočasno urejanje zadev, vendar zaradi dosedanje slabe odzivnosti in medlega ukrepanja počasi izgubljajo voljo in energijo. »Občutek imamo, kot da to počnejo načrtno, da odnehamo, vendar ne bomo. Gre za varnost naših ljudi,« pravi predstavnica krajevne skupnosti Rajka Križanac.

Poleg nevarnega zožanja cestišča v naselju Podgračeno, v zvezi s katerim je bilo prelitega že veliko črnila in kjer se je letos pojavilo še drsenje tal, prebivalce posebej skrbi za varnost na območju križišča, imenovanega pri lipi, od katerega vodi lokalna cesta do turističnega kompleksa grad Mokrice s hotelom in igriščem za golf.

Cesta ob vsakem večjem deževju pod vodo

Čeprav v bližini stoji avtobusno postajališče, od koder se otroci vozijo v šolo, križišče ni opremljeno s prehodom za pešce, preozko cestišče brez pločnika in omejeno z obojestranskim obcestnim jarkom pa pešcem vse do ribnika nekaj 100 metrov pod križiščem nikakor ne zbuja občutka varnosti. Poleg tega tam cesto ob vsakem večjem deževju poplavi voda, ki zaradi slabih tehničnih rešitev ne odteka in predstavlja dodatno nevarnost ter oviro za uporabnike.

»Od pristojnih cestnih služb smo med drugim že večkrat slišali, da je projektna rešitev v pripravi, toda leta gredo, učinka pa ni. Očitajo nam tudi, da smo imeli priložnost na probleme opozoriti v času sprejemanja načrta za avtocestni odsek, toda mi nismo strokovnjaki področja prometa ter inženirskih in drugih storitev. Smo le ljudje, ki živimo v tem prostoru, opažamo, kaj je narobe in želimo z opozarjanjem izboljšati zadeve. Tega res ne počnemo iz dolgčasa. Na manjkajoči prehod za pešce opozarjamo že najmanj pet let, izgradnjo pločnika pa so nam odklonili,« na dosedanje izkušnje opozarja Križančeva, ki jo zanima, kako dolgo bodo morali krajani še čakati na ureditev razmer. Sprašuje se, ali bo za to, da se bodo pristojni zganili, res potrebna prometna nesreča s hujšimi posledicami? Po omenjeni cesti je namreč promet zaradi obeh bližnjih turističnih kompleksov Mokrice in Terme Čatež ter trgovskih centrov v Brežicah precej gost, veliko Hrvatov se z vožnjo po tem odseku izogne nakupu vinjete za vzporedno avtocesto.

O prehodu za pešce, pretežno šolarje, niti besede

Na DRSC so nam zagotovili, da bodo problem zastajanja vode na vozišču pri Mokricah predvidoma obravnavali še ta mesec, do konca leta naj bi bil nared tudi projekt razširitve ceste skozi Podgračeno.

Krivdo za plazenje v Podgračenem zvračajo na krajevno skupnost, česar ti ne priznajo, glede prometne ureditve omenjenega križišča pa odgovarjajo, da je v projektu njegove rekonstrukcije v času gradnje avtocestnega priključka sodelovala tudi občina Brežice, ki da bi lahko predlagala drugačne rešitve. O tem, ali bodo tam kljub temu zarisali prehod za pešce, pa niti besede.