Koper. Po treh letih se bo na koprskem sodišču konec maja le začela odškodninska tožba proti nekdanjemu vodstvu Intereurope. Nekdanji predsednik uprave Andrej Lovšin, član uprave Zvezdan Markežič in članica uprave Ondina Jonke so obtoženi, da so Intereuropi povzročili za 37,5 milijona evrov škode, ki jo Intereuropa zdaj terja nazaj. Predsednik okrožnega sodišča v Kopru Vitomir Bohinec nam je potrdil, da je prva obravnava razpisana za 22. maj, obravnavo pa bo vodila sodnica Špela Grilc.

Omenjena sodnica je že peta sodnica, ki se je na koprskem sodišču ukvarjala z omenjeno tožbo, saj so se vmes nekatere sodnice na gospodarskem oddelku koprskega sodišča upokojile, ena pa se je izločila zaradi osebnega poznanstva in prijateljevanja z Ondino Jonke. Zato je trajalo dobra tri leta, da so obravnavo sploh razpisali.

»Zadovoljni smo, da se bo obravnava končno začela in prepričani smo, da nam bo tožba uspela, saj so vsi argumenti na naši strani,« pravi predsednik uprave Intereurope Ernest Gortan. Ali bo Intereuropa v primeru, da tožbo dejansko dobi, dobila tudi kaj denarja, pa je bolj malo verjetno, saj je Andrej Lovšin večino svojega premoženja že prepisal na sorodnike, na njegovih nepremičninah pa so vpisani tudi visoki zemljiški dolgovi, ki nepremičnine ščitijo pred zaplembo.

Koncern Intereuropa pričakuje, da bo v letu 2013 ustvaril 156 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 16 odstotkov manj od ocene za leto 2012. Poslovni izid iz poslovanja pa naj bi znašal 8,9 milijona evrov. Lansko leto so zaključili s 108 milijoni evrov dolgov, ki jih po uspešnem finančnem prestrukturiranju zdaj tekoče odplačujejo, saj so banke po uspešni prodaji razvpitega logističnega centra Čehov v Moskvi, za katerega je Intereuropi uspelo dobiti 45 milijonov evrov, čeprav je Lovšin zanj plačal skoraj sto milijonov več, zneske plačil prilagodile tekočemu poslovanju Intereurope.

Poslovni rezultati prvega trimesečja letošnjega leta uradno še niso znani, saj jih bodo nadzorniki obravnavali šele sredi maja, po neuradnih podatkih pa naj bi Intereuropa kljub krizi dosegala zastavljene načrte. Intereuropa v skladu z dogovorom z bankami upnicami prodaja tudi drugo svoje premoženje na lokacijah, ki zanjo niso več zanimive in dobičkonosne, vendar večjega zanimanja za nakup nepremičnin v tem času ni.

Konec junija bodo lastniki Intereurope na skupščini imenovali tudi novi nadzorni svet, saj se dosedanjim članom, med njimi tudi predsedniku nadzornega sveta Brunu Koreliču, v letošnjem letu izteče mandat. Menjave bodo nato potekale postopoma, tako kot se članom iztekajo mandati. Bruno Korelič pa za člana nadzornega sveta ne bo več kandidiral, tako da bo Intereuropa v naslednjih mesecih zagotovo dobila novega predsednika nadzornega sveta.