ZNGSVU je vzniknila kot neformalno in odprto združenje. »Razlog za nastanek so skupni interesi razvoja tega področja, reševanje ključnih vprašanj na območju sodobne vizualne umetnosti in izboljšanje delovanja in sistemskega reševanja samega področja,« je pojasnila Jadranka Plut in ob tem opozorila, da je stanje na tem področju zadnja leta vse slabše. »Mislim, da je v prvi vrsti problematično že neprepoznavanje tega polja kot pomembnega sokreatorja razvoja umetnosti nasploh. Posledično na tem terenu prihaja do pomanjkljivega financiranja in vizij ter sistemskega urejanja.« Ob tem pobudniki projekta poudarjajo, da so ravno razna nevladna združenja in organizacije že desetletja najpomembnejši in najaktivnejši promotor sodobne umetnosti tako v domačem kot mednarodnem okolju.

Poleg tega, da bo zveza v prihodnje opozarjala na sistemske pomanjkljivosti področja in promovirala neodvisne galerije, bo omogočala denimo izmenjavo galerijskih znanj, organizirala strokovne posvete, predavanja, okrogle mize in delavnice, izdajala strokovne publikacije ali omogočala povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami doma in po svetu.sk