Portorož.Za nekdanjimi skladišči soli v Portorožu, v neposredni bližini morja, že nekaj let samevata in propadata stavbi, kjer je nekoč delovala policijska postaja. Njuna lastnica je piranska občina, ki pa za zdaj nima posebnih načrtov z omenjenima objektoma, prav tako zanju nima nobenega investitorja. Zato so se za objekte ogreli na fakulteti za pomorstvo in promet, ki so županu Petru Bossmanu in drugim predstavnikom lokalne skupnosti pred časom predstavili zamisel, da bi v objektih uredili približno 40 ležišč za njihove študente, poleti pa bi v objektih imeli hostel. Objekta bi bila na voljo tudi vsem drugim članicam Univerze v Ljubljani za izvajanje poletnih šol.

Tajnik fakultete za pomorstvo in promet Robert Brsa pojasnjuje, da je piranski župan zamisel podprl in načelno soglašal, da lahko fakulteta dobi oba objekta v najem za predvidoma pet let, z možnostjo podaljšanja še za pet let. Zato so že leta 2011 najeli sodnega cenilca za gradbeništvo. »Cenilec je s predstavniki fakultete in lokalne skupnosti pregledal objekta, sestavil natančen popis potrebnih del in ocenil, da bi skupna vrednost potrebnih vlaganj brez opreme znašala dobrih 480.000 evrov,« je pojasnil Brsa in dodal, da bi skupna investicija z opremo vred brez davka na dodano vrednost znašala okoli 700.000 evrov. Pojasnil je še, da jih lokalna skupnost od takrat še ni seznanila z natančnimi pogoji oddaje objektov, kjer je bistvenega pomena višina najemnine, čas najema in vračilo vlaganj v objekte. Idejo o hostlu je podprl tudi rektor Univerze v Ljubljani Stane Pejovnik.

Ker objekt res sramotno propada in kazi okolico, smo za pojasnila prosili tudi piransko občino. Tam so za Dnevnik pojasnili, da so se s pomorsko fakulteto res pogovarjali o morebitni ureditvi hostla, vendar do dogovora ni oziroma ne bo prišlo. Na občini so se raje odločili, da oba objekta nekdanje policijske postaje vključijo v natečaj za Skladišča soli, na katerem bodo v letošnjem letu zbirali ideje, kakšne vsebine bi bile najprimernejše v skladiščih in okolici, v katero sodi tudi nekdanja policijska postaja. »Župan bo nato s sklepom imenoval komisijo, ki bo izbrala najboljše idejne rešitve. Točnih vsebin občina še ni predvidela, nedvomno pa si želimo prostore nameniti kulturnim, turističnim in družbenim dejavnostim,« je sporočila tiskovna predstavnica piranske občine Slavica Tucakov.

Piranska občina je decembra 2012 s sklepom občinskega sveta v svojo posest pridobila obe skladišči soli, da bi v skladišču Monfort ohranili obstoječo galerijo in trgovino. Poleg tega pa si občina želi za nekdanja skladišča soli poiskati nove vsebine in programe, saj objekt s svojo izjemno lego, dimenzijami in kulturnozgodovinsko vrednostjo predstavlja izjemen prostorski in razvojni potencial. V prvi fazi natečaja bodo zbirali predloge za programske in vsebinske rešitve, v drugi fazi pa bodo za izbrane programske vsebine iskali najustreznejše arhitekturne in oblikovalske rešitve.

»O vseh postopkih bo javnost pravočasno seznanjena, saj smo deležni izjemnega interesa in idej za ureditev tega območja, kar občino Piran izjemno veseli,« je še pojasnila Tucakova.