Nova Gorica. Novogoriški župan Matej Arčon je pred tremi leti mestu obljubljal nov zagon in si ga ob koncu mandata, ki se izteka prihodnje leto, predstavljal kot mesto, o katerem ne bomo več govorili, da je zaspalo. Načrtoval je obnovo mestnega središča, kolesarske in sprehajalne poti, magistrala naj bi postala srce mesta, neugleden potok Koren živa voda, pod travnikom pred občino naj bi zrasla garaža.

Ker imajo vsake oči svojega malarja in ker razmer danes skorajda ne moremo primerjati s tistimi izpred nekaj let, predsednik Kluba novogoriških študentov Johannes Vuga Gregorčič o novem zagonu in zaspanosti težko sodi. Res pa je, da je do velikih prireditev, ki bi oživile mestno dogajanje, težko priti, pravi. Pa ne toliko zaradi občine kot bolj zaradi okoliških prebivalcev, ki si želijo svoj mir. Je pa idejo o nezaspanosti zares vzel sam župan, ki ne manjka skoraj na nobeni prireditvi v mestu. Pa je to dovolj za dobro vodenje občine?

Dva kazalca govorita v prid njemu: števila zaposlenih po prevzemu županovanja ni povečal (jih je pa malo pomešal), zadolženost občine pa je zmanjšal s 3,5 milijona evrov na 2,3 milijona evrov. A poznavalci opozarjajo, da manjši dolg pomeni tudi to, da investicije stojijo. Arčon je do sedaj končeval investicije, ki si jih je zadal že prejšnji župan Mirko Brulc. Odprl je nov vrtec Ciciban, vrtec Prvačina, tik pred rezanjem traku je nova osnovna šola Ledine, obnavlja se vrtec Julke Pavletič, pred obnovo je osnovna šola Frana Erjavca. Naslednje leto pridejo na vrsto njegovi projekti: centralni vrtec, vrtca Šempas in Dornberk. Iz prejšnjega mandata in tik pred gradnjo sta tudi največji naložbi občine zadnjega časa – centralna čistilna naprava in regijsko odlagališče odpadkov. Mestni svetnik iz Liste Roberta Goloba Mitja Trtnik mu šteje v prid, da je z veliko zavzetostjo zaključil občinski podrobni prostorski načrt, ki se je po mizah prestavljal že vse od leta 2002 in je po letu 1986 prvi sprejet strateški dokument občine. Na tega je najbolj ponosen tudi sam župan, uštel pa se je, kot je dejal, pri objavi dveh razpisov za urejanje središča mesta Nove Gorice, in sicer obnovo Trga Edvarda Rusjana in obnovo Bevkovega trga z magistralo. »Bolje bi bilo, da bi takoj razpisali en sam razpis za celotno središče,« meni.

Svojih projektov – z izjemo nekaj sto tisoč evrov vrednega rolkarskega poligona – se še ni lotil oziroma jih je pripeljal le do projektne dokumentacije. Po proračunu sodeč bosta najpestrejši letošnje in prihodnje leto z urejanjem mestnega središča in magistrale. Potok Koren verjetno še dolgo ne bo živa voda, prav tako ne bo garaž pod travnikom. Tudi spor s SGP je obstal tako, kot ga je leta 2010 podedoval, čeprav je ob prevzemu mandata napovedal, da bo ena prvih njegovih nalog sestanek s predstavniki SGP.

Darinka Kozinc, ki je bila pred tremi leti Arčonova tekmica za županski stol, je opozorila, da mnogo pomembnih projektov za občino ni bilo uresničenih. »Izpostaviti moram predvsem gospodarsko področje: ni novih gospodarskih con, obenem pogrešam več sredstev za pomoč gospodarstvu. Preveč je poudarka in sredstev, namenjenih olepševanju mesta, medtem ko še sedaj nekaterih vasi na podeželju niso priključili na primarni vodovod. Če pa izmed mnogih do danes nerealiziranih obljub omenim samo eno konkretno in zelo izpostavljeno predvolilno obljubo: o novi tržnici ni ne duha ne sluha,« je dejala Kozinčeva. V plus mu šteje pozornost do obnove in novogradenj na področju osnovnih šol in vrtcev, za napako pa reorganizacijo občinske uprave, ki po njenem mnenju ni prinesla pričakovanih in napovedanih rezultatov, temveč predvsem visoke stroške.

Arčonova strankarska kolegica in mestna svetnica Dejana Baša meni, da župan sledi usmeritvam iz predvolilnega časa. »Takrat nam je obljubljal 'nov zagon' mestne občine. Seveda pa ni mogel računati, da bo vsa Evropa in še posebej Slovenija pristala v tako hudi gospodarski recesiji, kot nas je zajela. V razmerah, ko je na vseh področjih manj denarja, ko težko dihajo tudi paradni konji gospodarstva, je treba ponovno pregledati zastavljene cilje, narediti selekcijo in postaviti prioritete. Mislim, da župan v strpnem dialogu s svetniki to korektno počne,« je dejala. Upa, da bo župan držal besedo tudi glede lepšega videza mestnega središča.

Mitja Trtnik meni, da župan ob velikih gospodarskih zlomih in stečajih ni spal, a da takšno angažiranje presega lokalne okvire. »Napake bi kot podžupan težko komentiral, bolj menim, da nekateri projekti še niso prešli v zaključno fazo realizacije, kar morda navzven ustvarja občutek, da se ponekod nič ne premakne,« je dejal.