Javno komunalno podjetje Prodnik bo s 1. majem poenotilo in večinoma krepko dvignilo cene komunalnih storitev v Domžalah, Mengšu, Moravčah, Lukovici in Trzinu. Povprečnega gospodinjskega uporabnika bodo (torej eno osebo) vse tri javne službe, vodarina, kanalščina in ravnanje z odpadki, skupaj stale do 7 evrov na mesec. Vodarina bo skupaj z vodnim povračilom stala 0,73 evra na kubični meter distribuirane pitne vode, kar za Domžale pomeni kar 20 centov več kot danes, cena kanalščine pa 0,29 evra na kubični meter odvedenih odpadnih voda, kar za Domžale pomeni dvakrat višjo ceno kot danes. Podražilo se bo tudi ravnanje z odpadki: cena za vse uporabnike za 80-litrski zabojnik za ostanek odpadkov bo znašala 14,28 evra, medtem ko bo 7,49 evra na mesec za organske odpadke. Položnice bodo višje tudi zaradi omrežnine, ki jo bodo za gospodinjstva uvajali postopno z enoletnim prehodnim obdobjem po dvanajstinah, ki jih bodo prvič zaračunali za junij. Občine bodo razliko do polnih vrednosti omrežnine v prehodnem obdobju za gospodinjstva pokrivale s proračunskimi subvencijami. Za negospodinjstva pa bodo začeli obračunavati celotne omrežnine hkrati z novimi cenami za izvajanje javnih služb.

Župani Domžal, Mengša, Moravč, Lukovice in Trzina, kjer za oskrbo s pitno vodo, odvod odpadnih voda in ravnanje z odpadki skrbi Javno komunalno podjetje Prodnik, so podražitve pozdravili, saj menijo, da so nadzorovane cene v preteklosti »zadale komunalni infrastrukturi območja ogromno škodo in onemogočile njeno obnovo«.