Okrožno sodišče v Mariboru je danes začelo postopek prisilne poravnave nad Mariborsko livarno Maribor (MLM). Predlog za uvedbo prisilne poravnave je podal predsednik uprave družbe Boris Šlamberger, ki je prepričan, da bo MLM saniral z uspešno finančno reorganizacijo in ukrepi.

Sodišče je za upravitelja imenovalo Blaža Štumpfla, upniki pa imajo do 27. maja čas za prijavo terjatev, je razvidno iz objave na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Uprava MLM je predlog prisilne poravnave pripravila, ker ni uspela zagotoviti soglasja družbenikov za podporo načrtovanim dokapitalizacijam in ker v načrtovanem roku ni prišlo do dezinvesticije sanitarnega programa.

S prisilno poravnavo želijo zagotoviti plačilno sposobnost družbe

Navadnim upnikom predlaga 50-odstotno poplačilo terjatev najkasneje v štirih letih po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi. Pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave naj bi bil po oceni uprave MLM v veljavi v drugem polletju, skrajni rok poplačila pa bi bil v drugi polovici leta 2017.

Uprava MLM je predlog prisilne poravnave pripravila, ker ni uspela zagotoviti soglasja družbenikov za podporo načrtovanim dokapitalizacijam in ker v načrtovanem roku ni prišlo do dezinvesticije sanitarnega programa.

Cilj prisilne poravnave je zagotoviti kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost družbe in zagotoviti upnikom ugodnejše pogoje poplačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad družbo uveden stečajni postopek.

Med ukrepi finančnega prestrukturiranja je predlagan tudi dogovor z bankami za reprogram finančnih obveznosti MLM.

MLM bo potreboval do 5,1 milijona evrov sredstev za obratni kapital. Vodstvo družbe si bo prizadevalo, da bo sredstva zagotovilo ali s posojilom s strani bank, posojil s strani možnih posojilodajalcev in/ali z blagovnimi krediti dobaviteljev.

Prav tako uprava MLM predvideva, da bi bilo možno pridobiti potrebni obratni kapital v morebitni dokapitalizaciji družbe z novimi denarnimi vložki v višini 3,6 milijona evrov. Za družbo bi bilo po oceni uprave najprimerneje, če bi likvidna sredstva pridobila v okviru zakonsko možne dokapitalizacije.

Protestni pohod od tovarne do mesta

»To je tako velik šok, da še zdaj ne dojamem, da gre firma v stečaj. Samemu sebi ne upam priznati, da bom po 35 letih v mariborski livarni pristala na cesti,« je bila včeraj obupana Jožica Svenšek, zaposlena v hčerinskem podjetju Sanitec. Svenškova je stala v prvi vrsti jutranjega protestnega shoda, s katerim je 222 zaposlenih Saniteca opozorilo na njihovo žalostno usodo. Sprehodili so se od tovarne v mesto, mimo sedežev NKBM in Probanke, ki sta skupaj z Abanko večinski lastnici mariborske livarne in so po prepričanju delavcev soodgovorne za propad podjetja.

Včeraj zvečer je predsednik uprave Mariborske livarne Maribor (MLM) Boris Šlamberger napovedal županu Andreju Fištravcu, da bo hčerinsko družbo pahnil v stečaj. »Do zadnjega sem verjeli, da se to ne more zgoditi,« je zdaj ogorčena Svenškova. »Vso svoje življenje smo se odrekali za firmo, delali smo ob sobotah, tudi za 80-odstotne plače, namesto regresa smo prejemali bone. In smo vedno vse to požrli v upanju, da se bo naša firma izvlekla. Do zadnjega dne smo se trudili.«

Župan razume stisko obupanih delavcev

Zdaj pa tega upanja ni več. Nekaj spodbudnih besed za delavce je skušal najti mariborski župan Andrej Fištravec, ki jih je nagovoril na Trgu generala Maistra. »Skušam razumeti vašo stisko, čeprav nisem bil nikoli v takšni situaciji,« je dejal. Direktorje javnih podjetij je pozval, da naj delavcem Saniteca, ki bodo v kratkem ostali brez zaposlitve, dovolijo odlog položnic. »Apeliral sem tudi na jamstveni sklad, da bodo postopki stekli čim bolj hitro in učinkovito in boste prejeli denarno pomoč,« jih je tolažil Fištravec.

Janja Veber, predsednica konference sindikata SKEI v mariborski livarni, je tudi zaposlena v Sanitecu in bo pristala na cesti, ko bo mariborsko sodišče sprožilo stečajni postopek. Po njeni oceni lahko delavci prvo denarno pomoč pričakujejo šele 10. junija. »Kako bom do takrat preživela, če že zdaj nimam niti za mleko,« si je ob njej brisala solze delavka Mojca Medenjak.

V kratkem naj bi predsednik uprave Šlamberger vložil tudi predlog za stečaj invalidskega podjetja MLM Storitve s 109 zaposlenimi. Za krovno delniško družbo MLM (pod njenim okriljem obratuje avtomobilski proizvodni program Alutec s 427 zaposlenimi) pa naj bi predsednik predlagal postopek prisilne poravnave.