Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, je na razpis prispelo 14 vlog. Sedem vlog je bilo pravočasnih in popolnih, kandidati so tudi izpolnjevali formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Vendar je svet SNG Opera in balet Ljubljana v predhodnem mnenju kandidatom podal negativno mnenje, strokovni svet pa delno pozitivno mnenje nekaterih članov dvema kandidatoma in predlog, da se razpis ponovi.

Glede na to, da gre za zelo zahtevno vodenje javnega zavoda, ki je v težki finančni situaciji, je minister za kulturo sledil mnenjema svetov in odločil, da ne izberejo nobenega od prijavljenih kandidatov ter da se razpis ponovi. Nov razpis bo predvidoma objavljen v maju.

Peter Sotošek Štular je univerzitetni diplomirani pravnik. Od leta 2011 pa vse do 1. maja, ko bo vodenje SNG Drama Ljubljana prevzel igralec Igor Samobor, opravlja funkcijo v.d. ravnatelja Drame. Pred tem je bil med drugim tudi pomočnik direktorice Slovenskega mladinskega gledališča.