Taka je bila soglasna odločitev občinskih svetnikov po tistem, ko so se seznanili z analizo dejanskega stanja in različnih možnosti rešitev problema glede knjižnice. Kot smo že poročali, je občini za dokončanje gradnje v javno-zasebnem partnerstvu s škofjeloškim Tehnikom zmanjkalo denarja. Čeprav je analiza pokazala na številne nepravilnosti pri sklepanju pogodb z zasebnim partnerjem še v času mandata Janka S. Stuška, so se svetniki strinjali, da je tudi finančno najbolj smiselno, da se projekt ne glede na vse nadaljuje. Ne nazadnje je tudi analiza pokazala, da bi bilo to ekonomsko najbolj smotrno, saj bi odpovedi pogodb za seboj potegnile visoke stroške, da pa bi celoten že zgrajeni skelet knjižnice prodali, pa je v teh časih nemogoče pričakovati.

Občinsko upravo so svetniki zadolžili, da izvede vse aktivnosti in postopke, ki so potrebni za optimizacijo izrabe površin pritličja z namenom njihove čim boljše prodaje in na predlog odbora za finance sprejeli še dve usmeritvi: pri pripravi finančne konstrukcije naj bo upoštevano čim manjše zadolževanje, maksimalno znižano na račun pridobljenih nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo vrtca Lesce, in stroški spremembe dokumentacije in pridobivanja dovoljenj, ki bodo nastali zaradi spremenjene dejavnosti v pritličju, naj bremenijo novega lastnika tega dela objekta oziroma naj se upoštevajo pri določitvi višine kupnine.