Letos poleti bo kopanje v večini naravnih kopališč ob morju najbrž brezplačno. Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje je namreč po pritožbi kopalcev že lanskega avgusta odločil, da morajo na plažah na Bernardinu, v Portorožu, Strunjanu, Simonovem zalivu in na Debelem rtiču prenehati zaračunavati in pobirati vstopnino, ker je to v nasprotju z zakonom o vodah, ki določa, da mora biti dostop do vode prost. Upravljalci kopališč so se sicer pritožili, saj trdijo, da z vstopnino pokrivajo stroške vzdrževanja kopališč, vendar je ministrstvo dve pritožbi že zavrnilo, tri pa so še v reševanju. Edini, ki se niso pritožili, so bili upravljalci kopališča na Debelem rtiču, to je Rdeči Križ Slovenije.

Odgovor na pritožbe namreč še čakajo v Hotelih Bernardin, ki imajo za zdaj prepoved pobiranja vstopnine na plaži Grand Hotela Bernardin, na plaži hotela Vile Park in na plaži v Simonovem zalivu v Izoli. Običajno so pobiranje vstopnine začeli 15. junija. »Letos se bomo glede pobiranja vstopnine odločili potem, ko dobimo odgovor na pritožbe. V teh poudarjamo predvsem to, da tretji odstavek 125. člena zakona o vodah imetniku vodne pravice, kar družba Hoteli Bernardin je, dovoljuje zaračunavati in pobirati vstopnino za kopanje v primeru, če je za njeno izvajanje zgradil objekt,« pojasnjujejo v Hotelih Bernardin, kjer so prepričani, da so do pobiranja vstopnine upravičeni, ker imajo zgrajen objekt, hkrati pa opravljajo storitve, ki so povezane z visokimi mesečnimi stroški.

»Glede na navedeno mora biti imetnik vodne pravice upravičen do povračila stroškov v zvezi z opravljenimi storitvami, hkrati pa so uporabniki te storitve dolžni plačati. V nasprotnem primeru bi bil imetnik vodne pravice oškodovan na račun uporabnikov teh storitev, uporabniki pa obogateni na račun imetnika vodne pravice. Prav zaradi te osnovne logike je zakon o vodah določil izjemo v tretjem odstavku, ko je pobiranje vstopnine za kopanje dopustno in zakonito,« menijo v Hotelih Bernardin. Ali bo ministrstvo njihovo argumentacijo sprejelo, še ni znano, se je pa že lani odločilo, da ravno zaradi tega člena ne prepove pobiranja vstopnine na Grajskem kopališču na Bledu. Ocenili so namreč, da se vstopnina pobira za kopanje v bazenih, ne pa v jezeru.

Na mestnih kopališčih kopanje brezplačno

Na inšpektoratu pojasnjujejo, da so v vseh primerih odločbe izvršljive in trajne, razen če bi ministrstvo ugodilo kakšni pritožbi. »Če bodo upravljalci zgoraj navedenih naravnih kopališč ponovno začeli zaračunavati vstopnino za kopanje, bodo v skladu z zakonom uvedeni postopki prisilne izvršbe,« pojasnjujejo na inšpektoratu. Najvišja zagrožena kazen, ki lahko doleti pravno osebo, če ovira nemoten prehod do vode, je 125.000 evrov. Že do zdaj je bilo kopanje sicer brezplačno na vseh mestnih kopališčih na slovenski obali, vendar zasebni upravljalci kopališč opozarjajo, da v teh primerih stroške obratovanja kopališča vsaj delno krije občinski proračun, zato se javnih kopališč ne more enačiti z zasebnimi, kjer kopalcem ponujajo še različne druge ugodnosti, poleg tega pa morajo državi plačevati za vodno pravico.