Todraž. Slovenska vojska je pred skoraj dvema desetletjema prevzela servisne delavnice zdaj že zaprtega Rudnika urana Žirovski Vrh in tam vzdrževala oborožitev, del objektov je tudi podzemno strelišče. Vojska se je nedavno iz Poljanske doline odselila, omenjeno dejavnost pa zdaj izvajajo v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. Kot so zagotovili na ministrstvu za obrambo, gre vsaj za zdaj za edino tako opuščanje objektov v uporabi Slovenske vojske.

V Todražu je bilo zaposlenih 14 ljudi, v glavnem domačinov. Vsi so se skupaj z dejavnostjo preselili na Vrhniko, a v občini Gorenja vas - Poljane na selitev vojske vseeno gledajo z obžalovanjem. »Te poteze ne razumem in sem zaradi odločitve ministrstva zelo žalosten. Predvsem mi je žal vsakega delovnega mesta, ki ga država odpelje iz naše doline. Žal se taka delovna mesta centralizirajo, kar je slab obet tudi za naprej. Država je v objekte v Todražu sicer vložila že precej denarja in izgovor, da se selijo zaradi predrage energije, je nerazumljiv, saj sem prepričan, da bi z manjšimi vlaganji lahko dosegli nižje stroške. Prostori so tam zdaj prazni,« je dejal župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež.

V zadnjih petih letih je bilo predvsem v tekoče vzdrževanje in zakonsko predpisane preglede ter prilagoditve delavnic vloženih približno 50.000 evrov. Lastnik vseh objektov in zemljišč je država, upravnik pa še vedno ministrstvo za obrambo. Lokacija je s sklepom vlade objekt posebnega pomena za državo.  Na ministrstvu so pojasnili, da je bila preselitev dejavnosti na novo lokacijo za Slovensko vojsko dolgoročno najsprejemljivejša in najracionalnejša rešitev. Glavni in odločilni razlog za selitev naj bi bili res visoki stroški ogrevanja in racionalizacija delovanja. »Pri analizi teh stroškov je bilo ugotovljeno veliko odstopanje glede na tovrstne stroške na drugih lokacijah enot Slovenske vojske. Na podlagi teh ugotovitev smo več let iskali možne organizacijske in tehnične rešitve ter izdelali različne analize. Med drugim smo se pogajali tudi s toplarno o znižanju cene energije. Vse rešitve so zahtevale vlaganja finančnih sredstev v sisteme in objekte, zato smo ocenili, da je preselitev dejavnosti za Slovensko vojsko dolgoročno najsprejemljivejša,« so sporočili z ministrstva za obrambo. Na podlagi predloga načelnika generalštaba Slovenske vojske je minister za obrambo že decembra lani sicer sprejel odločitev, da se Slovenska vojska umakne z lokacije delavnic v Todražu.