»Nekoč ljudje niso verjeli, da zemlja ni središče sveta, in preteči je moralo veliko časa, da so sprejeli drugačen pogled. Verjamem, da bo obravnava avtizma doživela enako zgodbo,« je Špela Falatov, ustanoviteljica Centra za zdravljenje avtizma, pozdravila goste na včerajšnjem odprtju prostorov centra. V mislih je imela negativen pogled in pesimistične napovedi o otrokovi prihodnosti, ki jih pogosto prinese diagnoza avtizma. Pri centru ravno nasprotno menijo, da za to ni nobene utemeljitve, niti ni od tega koristi. Razbliniti želijo predstavo avtizma kot dosmrtno nepopravljive motnje. »Staršem želimo sporočiti, da to, da si za svoje otroke želijo najboljšo možno prihodnost, ni brezsmiselno upanje,« je povedala.

Drugačen pristop

Tudi zgodba družine Falatov se je začela podobno. Ko so pri hčeri diagnosticirali avtizem, sta z možem začela iskati pomoč in ugotovila, da te ni. A sta vztrajala in našla program SonRise, ki so ga v ZDA sredi 70. let razvili starši otroka z avtizmom. »Takoj sva začutila, da je to program obravnave, kot jo želiva za svojo hčer,« je povedala Špela Falatov.

Pristop tega programa je v temeljih drugačen, kot so pristopi drugih programov obravnave avtizma, je pojasnila: »Menimo, da je glavni izziv avtizma v nesposobnosti socializacije (navezovanja stikov z ljudmi) in ne v težavah z učenjem ali kot vedenjski motnji. Zato do avtizma pristopamo s tega vidika in želimo pri otrocih doseči, da bi razumeli, da je interakcija med ljudmi zabavna.« Obravnava poteka v posebej opremljeni sobi, kjer otrok ni izpostavljen zunanjim dejavnikom. Te otroci z avtizmom pogosto občutijo kot moteče in grozeče, zato se pogosto zaprejo in omejijo v svoj svet. V tem svetu imajo popolno kontrolo in je popolnoma predvidljiv. V tej sobi ustvarijo za otroka idealni svet, v katerem se lahko sprosti in se neha omejevati. Po programu SonRise otroka ne želijo izbezati iz tega njegovega sveta, ampak se mu odrasli v njegovem svetu skozi zelo intenzivno igro pridružijo. Terapevti se otroku predstavljajo kot idealni predstavniki ljudi: z otrokom se zabavajo, igrajo, so ljubeči, ga v popolnosti sprejemajo, ne sodijo. Na tak način gradijo temelje za odnos.

»Terapevti otroku kreirajo idealen svet, da ima čim manj razlogov, da se zapira v svoj svet, in čim več razlogov, da ga zanima svet zunaj njega, da ga zanima, kaj mi delamo. Da se mu pokažemo kot tako zabavni in zanimivi, da bomo zanimivi bolj kot njegove igrače in bo imel interes bolj gledati nas. Pri tem ga hvalimo, smo zelo veseli, navijamo, skačemo in ga s tem spodbujamo, da nas gleda in pri tem vedno bolj uživa. Izhajamo iz njegove motivacije in aktivnosti in to vlečemo na tako visok nivo, da mu bo dejavnost tako všeč, da bo na primer rekel še, čeprav ne govori. Na tak način otrok ugotovi, kaj mora narediti, da lahko hitreje in učinkoviteje doseže svoje cilje.«

Začnejo v centru, nadaljujejo doma

V obravnavo sta trenutno vključena dva otroka, saj imajo na voljo dve igralnici, na obravnavo pa čaka sedem otrok. V vsaki igralnici lahko poteka obravnava samo enega otroka z enim terapevtom. Terapevti so posebej usposobljeni, je pojasnila Falatova, osnovna znanja dobijo v Centru za zdravljenje avtizma, dopolnijo pa jih na usposabljanju v ZDA. Obravnava je zasnovana kot celodnevno varstvo in traja vsak dan, teden do mesec dni, odvisno od tega, kako se dogovorijo z družino. »V tem času otrok morda naredi kak preboj, nekaj, kar so menili, da je nemogoče ali težko mogoče. V tem času se tudi starši in njihova skupina prostovoljcev izurijo do te mere, da lahko program izvajajo doma, predstavniki centra pa jih na domu obiskujemo, spodbujamo in usmerjamo,« je povedala Špela Falatov.

Tudi s hčerko delajo po tem programu in opažajo, da se je zelo umirila in nehala biti agresivna, sogovornike je začela gledati v oči, začenja uporabljati prve besede, razumevati, kako naj pokaže ali reče, ko nekaj hoče. Kako to, da sta z možem izbrala ravno ta program obravnave avtizma? »Starši so zelo odvisni od svojega instinkta, ta program pa temelji na ljubezni, sprejetosti, mehkem pristopu, zato ga je lahko sprejeti. Tudi terapevtu je laže izvajati ta program kot program, ki zahteva strogo pogojevanje in discipliniranje otroka,« je pojasnila Falatova.

Načeloma velja, da je najbolje, da pridejo otroci na obravnavo takoj, ko jim postavijo diagnozo avtizem, vendar sprejmejo otroke različnih starosti, saj ne verjamejo, da starejši otrok ne more spregovoriti. Za obravnavo morajo starši plačati. Pri izvajanju programa so pri centru samostojni, s Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, kjer izvajajo obravnavo avtizma v skladu z medicinsko doktrino, ne sodelujejo.