Pojasnila je tudi, da se v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana srečujejo z zmanjševanjem denarja. »Obravnavajo nas enako kot druge bolnišnice, s tem da mi zdravimo tudi druge bolnike,« je dejala. Po njenem mnenju so potrebne racionalizacije na vseh nivojih, a je k temu treba pristopiti širše.

Po njenem mnenju je treba spremeniti zdravstveno zakonodajo in kolektivne pogodbe, ki sedaj niso stimulativne. Poleg tega bo med drugim potrebna delitev dela med bolnišnicami, zdravstvo je treba organizirati na republiški ravni in iz te baze graditi, je poudarila. Po njenih besedah bi se dalo med drugim posodobiti sistem vodenja in hierarhije v zavodih.

Kot je še dejala na današnji novinarski konferenci, bi na mestu strokovne direktorice ostala še en mandat, »če se bo kaj spremenilo, da gremo lahko naprej«. Tako pa se vrača na očesno kliniko, kjer je sicer delovala tudi doslej. Kot pojasnjuje, je v preteklem letu opravila 238 okulističnih operacij.

Drnovšek Olupovi se je sicer mandat iztekel 17. aprila, a bo to funkcijo opravljala še do imenovanja novega strokovnega direktorja. Na razpis sta se prijavila dva kandidata, ki se bosta predvidoma prihodnji mesec predstavila svetu zavoda.

V UKC Ljubljana so po njenih besedah v času njenega mandata naredili velik napredek, tudi v medčloveških odnosih. Na današnji novinarski konferenci je spregovorila o vseh treh področjih, ki jih obsega UKC Ljubljana.

Povečanje varnostne kulture in povečanje kakovosti obravnave bolnikov

Na področju zdravstvene dejavnosti so v preteklih letih opravili ves predpisan program oziroma ga presegli, je poudarila. Zavod se je, kot ocenjuje, hitro odzval na potrebe prebivalstva, ob začetku njenega mandata so ob pojavu pandemije naredili nov pandemski načrt, v zadnjih dveh letih pa so zaradi prevelikega dotoka bolnikov z respiratornimi obolenji odprli tudi dva nova oddelka. Prav tako so v času njenega mandata ustanovili negovalno bolnišnico, v kateri se je leta 2011 zdravilo okoli 300 bolnikov, lani pa okoli 320.

Kot svoje vodilo pri delu je navedla povečanje varnostne kulture in povečanje kakovosti obravnave bolnikov. V zvezi s povečanjem varnostne kulture so po njenih besedah naredili velik napredek z izobraževanji zaposlenih, da bi se tako tudi odpravljale sistemske napake.

Letos se je drastično spremenil obseg denarja, ki je namenjen za razvojno-raziskovalno delo

Na področju pedagoške dejavnosti je med drugim omenila odprtje simulacijskega centra, v katerem se lahko študentje izobražujejo na »lutkah računalnikih«. Ob tem dodaja, da so subvencionirali tudi doktorski študij za mlade zdravnike, dokler ni zakon za uravnoteženje javnih financ tega onemogočil.

Med razvojno-raziskovalnim delom pa je omenila skoraj štiristo projektov s tega področja v lanskem letu. Letos pa bo po njenih besedah ta številka drastično padla, saj se jim je »drastično spremenil obseg denarja, ki je namenjen za to«.

Vodja bolnišnične komisije za akreditacijski postopek Helena Meden Vrtovec pa je na novinarski konferenci pojasnila aktivnosti UKC pri pridobivanju mednarodne akreditacije. Kot pravi, intenzivno izvajajo korektivne ukrepe, ki so jim jih naložili v predpresoji. Po njenih besedah so izdelali popolnoma novo dokumentacijo za bolnišnico in ambulante, ki je trenutno še v papirnati obliki, pričakujejo pa, da bodo imeli v prihodnjem mesecu vse ključne dokumente v elektronski obliki. Naslednja presoja bo jeseni.