Kočevje. Najnovejši načrt prenove kočevskega mestnega jedra bistveno sicer ne odstopa od idejne zasnove, vključuje pa nekaj popravkov. Namesto predvidene fontane ob spomeniku NOB bodo zgradili zid, ki bo spominjal na med 2. svetovno vojno uničeni kočevski grad. »Dreves ne bomo dovolili posekati, če bo zaradi del nujna njihova odstranitev, bomo zahtevali presaditev,« je drugo spremembo v načrtu pojasnila kočevska podžupanja Lili Štefanič. S tem je civilna iniciativa, ki je močno nasprotovala poseku vseh dreves na mestni ploščadi, dosegla namen. Na istem mestu bo ostala tudi tako imenovana osamosvojitvena lipa. Tretja sprememba je v izboru materiala za tla, saj bo lahko izvajalec izbiral med sedmimi različnimi vrstami kamnov; prvotno so bili načrtovani le tlakovci iz eksotičnih kamnin.

Kot zatrjujejo na občini Kočevje, bodo začeli središče Kočevja – če se na izbiro izvajalca ne bo nihče pritožil – obnavljati že julija. Ker prenova poleg rušenja obstoječih asfaltnih in betonskih površin, pešpoti ter zelenic vključuje tudi zamenjavo dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi, bo središče Kočevja do prihodnjega leta ogromno gradbišče. Prenovili bodo celotno območje od nekdanjega hotela Valentin do cerkve, s čimer bodo spremenili podobo štirim trgom: trgu med nekdanjim hotelom in Namo, mestni ploščadi, trgu pred cerkvijo in prostoru pred samskim domom.

Na prostoru med nekdanjim hotelom in Namo bodo zasadili drevesa, saj bo tako imenovani komorni park zaradi odmaknjenosti od strogega centra mesta namenjen druženju ljudi. Ta del bo z osrednjo mestno ploščadjo, ki bo zaradi odstranitve trenutnega grmičevja pri spomeniku bolj odprta, stopničasto povezan z že omenjenim zidom in spomenikom. Prostor pred samskim domom bodo uredili v manjši park, razdeljen s pravokotnimi cvetlični polji, trg pred cerkvijo pa bodo preuredili v kamnito ploščad, na kateri bosta poudarjena odseva cerkvenih zvonikov.

Zaradi projekta prenove in revitalizacije mestnega jedra, za katerega je občina Kočevje pridobila okoli 900.000 evrov evropskih sredstev, bodo imeli največ težav prebivalci, ki stanujejo v središču mesta, in gostinci, ki imajo tam svoje lokale. Poleg hrupa in prahu bodo morali prenašati še zapore cest. Kočevska podžupanja Lili Štefanič je pojasnila, da ravno v teh dneh z gostinci iščejo rešitve za dobavo vode – zaradi obnove vodovodnega sistema bo namreč nekaj časa motena tudi oskrba z vodo.