Kot je v odgovoru na vprašanje poslanca Mihaela Prevca (SLS) opozoril Gantar, se kumulativna izguba v zdravstvu povečuje, zapadle obveznosti pa so "že okrog 93, 94 milijonov evrov". Po ministrovih besedah so zato v vladi začeli pripravljati interventni zakon.

»Interventni zakon usklajujemo z ministrstvom za finance glede na to, da se izhodišče tega zakona nanaša predvsem na prispevke vseh nas, ki vplačujemo v zdravstveno blagajno iz različnih naslovov,« je pojasnil Gantar. Po njegovih besedah je namreč že dolgo znano, da so različne kategorije prebivalcev zelo različno obremenjene.

»Od tod seveda ideja, da se prispevke obračunava tudi na nekatere druge prihodke, da se prispevne osnove razširijo, da se približajo tudi v smislu izenačevanja prispevnih osnov glede na različne kategorije prebivalcev, ki po eni strani koristijo enake zdravstvene pravice, na drugi stani pa zelo različno vplačujejo nesolidarno v zdravstveno blagajno,« je dodal.

Po Gantarjevih besedah pakt stabilnosti preprečuje zadolževanje zdravstvene blagajne, na žalost pa morajo breme nositi izvajalci.

»Seveda bi bilo zelo enostavno, če bi lahko Vzajemno ali denar, ki pride iz Vzajemne, pridružili ostalim zdravstvenim zavarovanjem oziroma obveznemu zdravstvenemu zavarovanju, kar pa ne gre že zaradi lastniške strukture in številnih drugih rešitev,« je glede predloga Iniciative zdravnikov o združitvi zavoda za zdravstveno zavarovanje in Vzajemne dejal Gantar.

Je pa minister opozoril na namen vlade in ministrstva, da reorganizira oziroma sprejme nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi vzpostavil nadzor nad dobički in cenami ter tudi nad stroški poslovanja zavarovalnic, ki nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.