V vlogi ravnatelja si bo prizadeval, da »Drama postane odprto gledališče, obračališče zanimivih idej in stičišče kvalitet, prostor za mnoga, ne nujno zgolj gledališka srečanja«. O samih programskih načrtih pa pristavlja: »Osnovno vodilo je, da mora biti gledališka umetnost zmeraj aktualna, to pomeni, da mora rasti iz svojega časa za svoj čas. Želel bi si, da bi naše predstave postale iztočnice za angažiran dialog.«sk