Pripravništva in zaposlitve

Kdor je zaključil dodiplomski študij ekonomije ali financ ter zna zelo dobro angleško, hkrati pa dobro govori tudi francosko, se lahko še jutri prijavi za trimesečno prakso pri Evropski investicijski banki v Luksemburgu. Izbrani kandidat bo pomagal pri pripravi publikacije za okroglo mizo o bančnem sektorju na območju južnega Mediterana. Prakso bo začel maja, več informacij je na spletnem naslovu https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL.

Diplomanti prava, ekonomije, politologije, mednarodnih odnosov in sorodnih ved, ki že imajo vsaj eno leto delovnih izkušenj, se lahko prijavijo na petmesečno prakso v luksemburški pisarni Statističnega urada sekretariata Evropskega združenja za prosto trgovino. Rok prijave je 5. maj, praksa pa se bo odvijala med 1. septembrom in 28. februarjem 2014. Praksa bo plačana s 1445 evri na mesec. Več informacij je na spletnem mestu http://jobs.efta.int/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id>564&p_web_page_id>164370.

Tisti, ki šele končujejo študij mednarodnih odnosov ali politologije in bi se radi udeležili prakse v Berlinu, se lahko potegujejo za poletno pripravništvo pri German Marshall Fund. Zadolžitvi izbranega kandidata bosta administrativna pomoč ter raziskovanje na različnih področjih, kot so varnostna politika in mednarodni odnosi. Zaželeno je, da izbrani kandidat s prakso prične že takoj po 1. maju. Rok za prijavo je 25. april. Več informacij je na spletnem naslovu https://home2.eease.adp.com/recruit2/?id>6384872&t>1.

Magistrski študenti prava, evropskih študij ali politologije se lahko za prakso prijavijo tudi v podjetje Novo Nordisk. Praksa ne bo plačana, izbrani kandidat pa bo imel zagotovljeno nastanitev. Rok za prijavo je 1. maj. Več informacij je na spletnem naslovu http://jobs.euractiv.com/job/internship-novo-nordisk-pharma-94896.

Na prakso v Bruselj

Študenti z znanjem s področja biotehnologije, ki se zanimajo za evropske zadeve in bi želeli opravljati prakso v enoti za zdravstveno varstvo, imajo do 3. maja čas za prijavo pri evropskem biotehnološkem lobističnem združenju EuropaBio. Praksa, ki se bo začela maja oziroma junija, naj bi šest mesecev potekala v Bruslju. Več informacij je na spletnem naslovu www.europabio.org/healthcare-internship-spring-2013.

Vsi, ki jih zanimajo evropske zadeve, so vpisani na univerzo in so že končali prvo stopnjo študija, hkrati pa znajo zelo dobro tako angleško kot tudi francosko ter jih ni strah prevajanja, se lahko prijavijo za opravljanje prakse pri mednarodni konfederaciji menedžerskih organizacij CEC European Managers. Praksa se bo začela sredi junija, trajala pa bo pol leta. Rok za prijavo je 10. maj. Več informacij je na spletnem naslovu www.cec-managers.org/about-us/our-team/vacancies.html.

Tisti, ki dobro govorijo angleško in študirajo kulturni menedžment ali komunikologijo in bi radi opravljali prakso v Združenih državah Amerike, se lahko prijavijo za stažiranje v EUNIC Washington. Izbrani kandidat bo delal pri projektu z naslovom »Transit: Creative Placemaking in Baltimore« v mestu Baltimore. Namen projekta je prikazati pozitivno vlogo kulture pri razvoju mest. Rok za prijavo je 15. maj za obdobje stažiranja med 19. avgustom in 14. decembrom letos ter 15. oktober za stažiranja med 13. januarjem in 13. junijem 2014. Več informacij je na naslovu http://washington.embassy.si.

Kdor je končal dodiplomski študij evropskih študij, prava, ekonomije, komunikologije, medijev, politologije, zgodovine, filozofije in sorodnih ved ter ga zanima kariera v Evropi, se lahko prijavi na študij Europa Master, ki ga ponuja Univerza v Mainzu. Študij se bo pričel z zimskim semestrom 2013/2014. Rok za prijavo je 15. maj. Navodila za prijavo za tuje študente so na spletnem naslovu www.politik.uni-mainz.de/politikmaster/?page_id>30&lang>en oziroma www.politik.uni-mainz.de/politikmaster/?page_id>6&lang>en.