Prevalje. Učenci in učiteljice osnovne šole Franja Goloba na Prevaljah so zaradi povišane vsebnosti radona v treh učilnicah ob knjižnici nekajkrat bolj obremenjeni s sevanjem kot v še osmih drugih šolah in vrtcih po Sloveniji, ki jih strokovnjaki trenutno prav tako uvrščajo med problematične. Najvišjo povprečno vsebnost radona, okoli 1700 bekerelov na kubični meter, so nazadnje zaznali v učilnici tik ob knjižnici, še v dveh sosednjih pa so izmerili 700 bekerelov, medtem ko znaša povprečje v Sloveniji med 50 in 100 bekereli.

V učilnicah čim krajši čas

Tomaž Šutej, inšpektor Uprave RS za varstvo pred sevanji, ki deluje v sklopu ministrstva za zdravje, je dejal, da radon v prostore omenjene šole večinoma prihaja iz zemeljskih plasti skozi kinete (utore v tleh pod okni za napeljavo) in druge razpoke ali špranje. Na OŠ v Semiču, na primer, je preveč radona v eni od učilnic pa tudi v njihovi telovadnici na podružnični šoli v Štrekljevcu. »Težave rešujejo tako, da se v problematični učilnici in telovadnici učitelji in učenci zadržujejo čim krajši čas in temu prilagodijo dejavnosti. Podobno je na Prevaljah, kjer problematično učilnico zadnja leta uporabljajo le za plesne vaje, glasbeni pouk in podobno,« je pojasnil Šutej. In poudaril, da lahko pride do težav, če nekdo brez njihove vednosti spremeni namembnost takih učilnic ali igralnic in se odgovorni ne držijo navodil strokovnjakov. »Sanacija takih objektov je seveda najustreznejša rešitev, a so tudi po njej redne kontrolne meritve še vedno potrebne. Zgodi se, da sistema za odsesavanje zraka v vrtcih in šolah ne vzdržujejo in ventilator celo izključijo. To seveda pomeni, da nam, inšpektorjem, dela nikoli ne zmanjka,« je povedal Šutej.

Na seznamu trenutno problematičnih šol in vrtcev poleg prevaljske in semiške šole najdemo še sežanski vrtec, OŠ Prevole, OŠ Komen, OŠ Semič in tri podružnične šole na Dolenjskem. A kot je dejal Šutej, se lahko ta seznam na podlagi rezultatov meritev, ki jih izvajajo v sklopu nacionalnega programa, spremeni že konec tega leta. »Morda so ponekod medtem prostore tudi že sanirali, lahko pa bomo odkrili nove s previsoko vsebnostjo radona. Letos so v program v glavnem uvrščeni vrtci in šole na območju zgornjega Posočja in reke Idrijce,« je še povedal Šutej.

Posledice šele čez desetletja

Radon na počutje nima neposrednih negativnih učinkov. »Zaradi zelo majhnih sevalnih poškodb v pljučnih celicah pa se lahko čez desetletje ali dve pojavi pljučni rak, verjetnost za njegov nastanek pa je sorazmerna vdihanim atomom radonovih razpadnih produktov. Večje tveganje je pri tistih, ki so desetletja nenehno izpostavljeni nekoliko povišani vsebnosti radona in ne le pri tistih, ki so le eno leto izpostavljeni visokim koncentracijam. Dodatno so tveganju izpostavljeni kadilci,« je opozoril Šutej. Sicer pa je naša vlada že leta 2006 sprejela program sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanj. »Ravno temu programu gre zahvala, da odkrijemo tiste vrtce in šole, v katerih je vsebnost radona povišana,« je dejal Šutej.

Ravnateljica pol stoletja stare OŠ Prevalje Mira Hancman je glede radona povsem mirna. »Zadeva ni kritična. Meritve pri nas redno izvajajo že od leta 1999, v tem času smo veliko naredili tudi sami in kritična mesta sanirali. V najbolj problematični učilnici izvajamo zgolj redni pouk, medtem ko je v popoldanskih urah prazna in v njej ne izvajamo nobenih aktivnosti,« je povedala Hancmanova. Dodala je, da naredijo vse, kar jim svetujejo strokovnjaki. Prostore pogosto zračijo, zlasti zjutraj, že pred leti pa so vgradili tudi dva dodatna prezračevalnika. »O problemu in ukrepih pa redno seznanjamo tudi starše, zato večjih težav ni,« je zatrdila.