Prvomajska šola bo posvečena konceptu prvotne akumulacije, kot ga Karl Marx razvije na koncu prvega zvezka Kapitala. Prvotna akumulacija ni samo proces, značilen za nastanek kapitalizma, temveč njegove ključne elemente doživljamo vsakič, ko se kapitalizem znajde v krizi. Rekordno visoka brezposelnost, predvsem v perifernih državah in med mladimi, neizprosni varčevalni ukrepi, ki jih narekuje trojka, so med glavnimi dejavniki velike recesije, v kateri se nahaja tudi Slovenija. Predavatelji bodo predstavili kritiko obstoječega sistema produkcije, za katerega menijo, da je lahko zopet dobičkonosen predvsem po zaslugi nadaljnjega uničevanja življenjskih pogojev delavskega razreda.

»To, za kar si prizadevajo lastniki kapitala, bi lahko označili tudi kot ponovitev prvotne akumulacije. Natanko tem vprašanjem se bomo posvetili na letošnji Prvomajski šoli,« aktualnost programa pojasnjujejo organizatorji.

Med gosti tudi svetovno znani teoretiki in predavatelji

Podrobnejši opis, urnik in seznam nastopajočih si lahko ogledate na naslovu: http://www.dpu.si/prvomajska-sola/. Med gosti, ki bodo sodelovali na Prvomajski šoli pa bo tudi nekaj svetovno znanih teoretikov in predavateljev:

Michael Lebowitz je zaslužni profesor ekonomije na univerzi Simon Fraser v Kanadi in avtor knjig The Socialist Alternative: Real Human Development (2010) in Contradictions of “Real Socialism”: The Conductor and the Conducted (2012). Professor Lebowitz je v času Chavezove administracije deloval tudi v Venezueli in je dober poznavalec razmer v Latinski Ameriki.

David McNally se ukvarja s kritiko politične ekonomije in je profesor na kanadski Univerzi York  in eden vodilnih članov kolektiva New Socialist (www.newsocialist.org). Med drugim je objavil knjigi Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance in Monsters of the Market: Zombies, Vampires and Global Capitalism. Za slednjo je prejel tudi prestižno nagrado Isaac Deutscher.

Werner Bonefeld je član Oddelka za politologijo na Univerzi v Yorku v Veliki Britaniji. Je eden izmed ustanoviteljev mednarodno priznane šole Odprtega marksizma (Open Marxism). Raziskuje prvotno akumulacijo, teorijo države, kritiko Evropske unije in druge probleme s področja kritike politične ekonomije.

Lev Centrih je zgodovinar in sociolog, ki se ukvarja predvsem z vprašanji Narodnoosvobodilnega boja v času med Drugo svetovno vojno. Je avtor knjige Marksistična formacija: Zgodovina ideoloških aparatov komunističnega gibanja 20. Stoletja, ki je leta 2011 izšla pri založbi *cf.

Gabriel Sakelaridis je ekonomist, član centralnega komiteja Sirize, član parlamentarnega odbora za ekonomske zadeve, vodja skupine ekonomostov Sirize.