Po predlogu novele naj bi bil svet JAK ustrezneje usklajen s poslanstvi in cilji agencije: ker je bil JAK ustanovljen z namenom, da sistematično skrbi za razvoj celotnega področja knjige, naj bi bil ključ do celovitih politik na tem področju zastopanost vseh členov verige knjige. Druga novost, prenos financiranja znanstvenega tiska na javno agencijo za raziskovalno dejavnost, naj bi »kljub zmanjšanju sredstev omogočila nemoteno izvajanje javnih razpisov za sofinanciranje znanstvenega tiska«. Agencija za raziskovalno dejavnost ima namreč že vzpostavljeno administrativno tehnično podporo za izvajanje razpisov in ustaljene kanale komuniciranja s prijavitelji in financiranja publicistike na področju znanosti. Na ta način bodo postopki in stroški delovanja optimizirani in ustrezno cenejši, kakovost storitev – v odnosu do končnega uporabnika – pa ne bo manjša, je obrazloženo v predlogu novele.