Potem ko so starši otroka, ki so prijavili domnevno neprimerno ravnanje vzgojiteljic v zasebnem vrtcu Zarja, včeraj svojo zgodbo obširno pojasnili kriminalistom, so jo razkrili tudi za Dnevnik. Prav njuna prijava je namreč privedla do odpovedi delovnega razmerja obeh vzgojiteljic v skupini Sonček in sprožila nesluten medijski odmev. Vendar za slednjim ne stojijo starši, saj naj bi se medijske publicitete izogibali in se je tudi bali. »Vse, kar se nama pripisuje, so izkrivljeni, zmontirani in brez moje vednosti posneti deli telefonskega pogovora, ki ni bil namenjen javni objavi,« je jasna mati otroka – na katero zdaj s prstom kažejo, da stoji tudi za medijskim linčem vzgojiteljic.

»Nič ne drži. Ves čas sem le ščitila svojega otroka in sem še vedno prepričana, da bi enako ravnal tudi vsak drug odgovoren starš na mojem mestu!« pojasnjuje mati, ki trdno verjame, da so se v vrtcu medijsko razvpiti dogodki zares zgodili. Svoje prepričanje okrepi z zajetno mapo »dokazov«, ki vključuje elektronska in SMS-sporočila, ki so si jih med seboj pošiljali starši. Ti med drugim potrjujejo, da naj bi lepljenje ust z lepilnim trakom najprej staršem potrdilo vsaj osem otrok iz skupine, a starši pri obtožbah niso vztrajali, saj naj bi kasneje otroci svojo pripoved večkrat spreminjali.

Ko odstraniš »pilo«, usta zelo boli

Tudi za sum, da naj bi se otrokom lepilo usta, mati, ki je podala prijavo, ni izvedela od svojega otroka, marveč od predstavnice staršev, ki jih je na obtožbe opozorila že pred veliko nočjo. Sledil je izredni sestanek staršev, na katerem se niso dogovorili nič, razen da imajo otroci bujno domišljijo. »Še vedno verjamem svojemu štiriletnemu sinu, ki mi je pokazal, kako mu je vzgojiteljica zalepila usta, in potožil, da ustka zelo boli, ko odstraniš 'pilo', kot je poimenoval lepilni trak,« je nadaljevala zgrožena mati, ki je edina vztrajala, da se z obtožbami seznani vodstvo vrtca. Posvetovala se je tudi s centrom za socialno delo, kjer so ji pojasnili, da za ukrepanje zadostuje sum oziroma izrečena grožnja, da bodo lepili usta. Za izločanje otrok na teraso pa naj bi izvedela šele potem, ko je zahtevala premestitev svojega otroka v drugo skupino ali drug vrtec.

»Bila sem razburjena, še bolj, ko se je vzgojiteljici na vprašanje, ali drži tudi obtožba, da izločajo otroke na teraso, zareklo, da se je to zgodilo samo enkrat. Na vprašanje, ali se je to zgodilo njenemu otroku, nista več odgovorili, trdi mati, ki je po tem »priznanju« podala vodstvu vrtca prijavo o izločanju otrok na teraso.

Fantek v ničemer ne izstopa

Od tu dalje so sledili dogodki, o katerih smo obširno poročali. Ravnateljica, ki suma nedovoljenega ravnanja ni pravočasno prijavila, je vzgojiteljici takoj napotila na dopust, sprejela njuni odpovedi in še vztraja, da sta ju podali prostovoljno. Starši, ki obtožbam niso verjeli, so zahtevali, da se vzgojiteljici vrneta. Ena izmed vzgojiteljic, ki je po tednu medijske izpostavljenosti prekinila molk, je dejala, da očitanega nista naredili, še manj priznali, da nimata slabe vesti, in da sta odpoved podali zaradi groženj s preiskavo. Ta zdaj poteka, saj so se v zgodbo po objavi v medijih vključili na šolskem inšpektoratu in policiji. Do sklepnih ugotovitev seveda dogodkov ne komentirajo ne eni ne drugi.

Starši otroka, ki je bil hote ali nehote v zgodbi »označen« kot problematičen, četudi so staršem tako vzgojiteljici kot direktorica potrdile, da je fantek povsem običajen, živahen otrok, pa želijo s svojim razkritjem povedati predvsem to, da njun sin nikoli ni izstopal, da je tudi v vrtec rad hodil, še zlasti k prejšnjima vzgojiteljicama, saj je v skupini Sonček šele od septembra. »Če me vprašate, ali bi še enkrat ravnala enako, pa je moj odgovor da, saj sem zahtevala le, da se razišče obtožbe, s katerimi nas je seznanila predstavnica staršev, in da se mojega otroka premesti v drugo skupino, saj vzgojiteljicama po priznanju, da sta otroka izolirali na teraso, ne zaupam več. Še vedno pa zaupam vrtcu Zarja, kjer se sin že uvaja v novo skupino,« je še povedala mama.