Projekt enosmerne ureditve so že preizkusili ob decembrskih prireditvah, ko je bila v središču največja gneča. Pred uveljavitvijo enosmernega prometa bodo najprej sanirali vozišče na območju Tomšičeve ulice, Trga prijateljstva in Maistrove ulice, kjer bodo do konca meseca prometne zapore.

Za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo enosmernega prometa so odšteli dobrih 5000 evrov, za ureditev nove prometne signalizacije in nekaj manjših gradbenih prilagoditev pa naj bi odšteli še od 50 do 60.000 evrov, je povedal Matjaž Srša z občinske uprave. Enosmerni promet bo potekal iz smeri tržnice prek Trga prijateljstva in Tomšičeve ulice na Glavni trg v smeri Maistrove ulice do tržnice. Po delu Medvedove ulice, od Tunjiške ceste do Tomšičeve ulice, bo promet potekal v smeri mestnega jedra, v nasprotni smeri bo vožnja dovoljena le za avtobuse, kolesarje in intervencijska vozila.

V križišču Tomšičeve in Medvedove bodo postavili montažno grbino za umiranje prometa, na območju Maistrove ulice pa bodo z montažnimi robniki razširil pločnik, na Glavnem trgu pred pošto pa dodali nove nove parkirne prostore za časovno omejeno parkiranje. av