Posvet je namenjen vsem, ki se izobražujejo, se želijo izobraževati v tujini in si iščejo ali se odločajo za delo v drugih državah članicah EU in tistim, ki se ukvarjajo s pripravo projektov na področju izobraževanja v naslednji finančni perspektivi 2014-2020. »Pravica do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij je povezana z mobilnostjo znotraj Evropske unije in pravico do izobrazbe in dela kjerkoli v EU imamo vsi državljani in državljanke Evropske unije pod enakimi pogoji. EU se zaveda, da konkurenčnost, inovativnost in gospodarska moč temeljijo na dobro izobraženih državljanih in sistemu, ki omogoča pretok znanja in ustvarja pogoje za zaposlovanje,« pravijo organizatorji srečanja, ki se ob tem sprašujejo, ali je pravica do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij dejansko zagotovljena vsem ali pa se evropski državljani na poti do izobrazbe in dela kjerkoli v Evropski uniji še vedno soočamo z ovirami.

S strokovnjaki, predstavniki civilnodružbenih in izobraževalnih institucij ter odločevalci bodo spregovorili o štipendijah, priznavanju poklicnih kvalifikacij, programih v prihodnosti na področju izobraževanja, kot so na primer Erasmus, Grundtvig in Leonardo da Vinci, ter najbolj aktualnih in perspektivnih poklicih.

Gostje srečanja bodo Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za Vseživljenjsko učenje in štipendiranje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Peter Cokan, vodja projekta MINVOS in Alenka Lisec iz ENIC-NARIC centra Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. O programih mobilnosti in prenosi znanj med državami v prihodnosti bosta govorili

Borut Korada, vodja programa Vseživljenjsko učenje iz Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), in Mojca Bešter iz Centra SOLVIT, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V drugem delu bo poklice prihodnosti 2014-2020 predstavil Peter Gabor iz Zavoda za zaposlovanje, Območne službe Velenje, v razpravi pa bo sodeloval dr. Franc Žerdin, podžupan za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje.