Navedene zaostrene razmere bodo tako poleg sprejemanja nujnih reform in sanacije bančnega sistema vlado silile tudi v pospešeno privatizacijo podjetij z državnim lastništvom. Glede na potrebe proračuna bi bilo treba do konca leta 2014 iz naslova prodaje zbrati okoli 1,5 milijarde evrov, kar pomeni, da bi morala država v tem obdobju uspešno prodati deleže v dveh ali treh večjih slovenskih podjetjih. Katera bodo ta podjetja, bo lažje predvideti po sprejemu zakonodaje, ki bo obravnavala upravljanje državnega premoženja in pa klasifikacije naložb.

V dogajanje na Ljubljanski borzi bo takšen ali drugačen tempo privatizacije vsekakor vnesel nekaj živahnosti, ki bi lahko prekinila zdaj že kar nekajletno stagnacijo slovenskega kapitalskega trga. Vrednotenja pri nekaterih delnicah so relativno ugodna in privlačna z vidika dividendnih donosnosti. S privatizacijo in uspešno izbiro strateških lastnikov bi lahko v nekaterih podjetjih prekinili neoptimalne poslovne prakse, ki so zavirale rast in razvoj podjetij.

Sicer pa se struktura investitorjev vztrajno spreminja v korist tujih vlagateljev. Domači investitorji bodisi zaradi lastnih težav bodisi zaradi nezaupanja vztrajno prodajajo delnice, kupujejo pa jih v zadnjem času predvsem ameriški in hrvaški investitorji, kjer prevladujejo med kupci njihovi pokojninski skladi. Pri nacionalnem šampionu Krki je tako delež tujih investitorjev presegel 19 odstotkov. S privatizacijo in prodajami deležev, ki trenutno potekajo, se bo ta trend še nadaljeval.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe, d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila. Avtor članka ni lastnik omenjenih delnic. Abanka Vipa in z njo povezane osebe so lahko lastnice delnic, omenjenih v članku.