Maribor. Te dni sestankujejo v občinski zgradbi skoraj vsak dan do večernih ur v želji, da bi si ustvarili čim bolj jasno sliko o kadrovski zapuščini Franca Kanglerja. »Akt o sistemizaciji, ki ga je podpisal podžupan Milan Mikl, župan Andrej Fištravec pa ga je razveljavil prejšnji teden, je za občino zelo škodljiv klientelistični zmazek,« je uvodoma povedal Goran Rajić, ki v Fištravčevem kabinetu skrbi za sistemske in organizacijske zadeve.

Vztrajni borec zoper Kanglerjev klientelizem

Rajić je eden najuglednejših uradnikov na občini. Bil je dolgoletni vodja oddelka za družbene dejavnosti, vendar ga je Franc Kangler leta 2008 razrešil in ga premestil v kletno pisarno urada za šport. Rajić se je nato boril zoper županove klientelistične poteze kot predsednik izvršnega odbora organizacije sindikata delavcev uprave Mestne občine Maribor.

Odhajajoče vodstvo občine je do zadnjega dne uporabljalo vse možne vzvode, da bi vsililo sporni akt o sistemizaciji kljub tehtnemu in argumentiranemu nasprotovanju sindikata. »Še zdaj nam ni znano, kdo je sploh avtor dokumentov; ali so jih pripravili na občini ali jih je spisala neka odvetnica iz Ormoža,« se ogorčeno sprašuje Rajić.

O tem, koliko truda so Kanglerjevi vložili v to, da bi svoje kadre maksimalno zasidrali na občini, priča tudi dejstvo, da je direktorica mestne uprave Milica Simonič Steiner tik pred iztekom svojega zadnjega delovnega dne sklenila izpeljati sedem zaposlitev za nedoločen čas, pri čemer šesterica teh zaposlenih nesporno sodi v krog Kanglerjevih privržencev.

Novo občinsko vodstvo skuša zdaj razčistiti, ali so bile te zaposlitve legalne, glede na to, da so vezane na odpravljeno sistemizacijo, poleg tega so dva zaposlili na že zasedeni delovni mesti. »Ali bomo morali ta ultimat požreti ali pa bomo uveljavljali ničnost pogodb, ta čas še ne morem napovedati,« je v dvomih Rajić, »smo pa angažirali odvetniško pisarno, ki nam bo pomagala iz te zagate. Vsekakor pa so nam postavili oviro, ki ni v dobrobit občine.«

Mestni arhitekt bi ostal v službi

Na podobne razmere so naleteli tudi v kabinetu župana, kjer so bile pod Kanglerjem in Miklom nazadnje zaposlene tri osebe na zaupanje. Pri zamenjavi vodstva občine bi morali ti kadri zapustiti svoja delovna mesta. Urška Treven je sprejela odpoved, Marjeta Kristofič Jamnik, nekdanja tajnica podžupana Milana Mikla, je ena izmed šestih zgoraj omenjenih protežirancev, ki naj bi na občini imeli službo za nedoločen čas. Nejasen pa je položaj mestnega arhitekta Stojana Skalickyja.

Čeprav Fištravec pravi, da ga ne želi imeti več v svoji ekipi, bi Skalicky menda rad ostal na občini kot sekretar, in to za nedoločen čas. To bi rad dosegel s pomočjo manevra prejšnjega vodstva občine, s katerim so izigrali zakonodajo. In sicer arhitektu niso pravočasno prekinili mandata, ko je Kangler zapustil občino, temveč se je to zgodilo šele z nastopom novega župana. Zaradi takšne zamude bi ga moral delodajalec vzeti v službo za nedoločen čas. Včeraj so imeli na občini sestanek z arhitektom in njegovo odvetnico, županstvo pa vztraja pri stališču, da ga ne bodo zaposlili. Skalicky za komentar ni bil dosegljiv.

Na Mestni občini Maribor je ta čas zaposlenih 265 ljudi. Med njimi jih je veliko, ki že več let delajo drugje, kot je zapisano v kadrovskih evidencah. Rajić bo zdaj s sodelavci poskušal narediti red v tej zmešnjavi in pripraviti dokument, ki bo omogočil prehodno delovanje občine. Jeseni naj bi bila pripravljena prava reorganizacija, ki bo udejanjena s participacijo vseh zaposlenih. »Županu sem predlagal, da preveri kooperativnost mestnega sveta in mu predlaga spremembo odloka o reorganizaciji mestne uprave, ki je bil sprejet decembra lani. S tem bi si zelo poenostavili postopke do ustrezne organizacije občinske uprave,« je prepričan Rajić.