Komisar je tako napovedal predlog, naj kazni v prihodnje znašajo vsaj toliko, kot kršitelji pravil, ki veljajo v evropski prehranski verigi, zaslužijo z goljufijami.

Članice so ugotavljale tudi prisotnost fenilbutazona - sestavine zdravila za konje, nevarnega človeku - v surovem konjskem mesu. Testi so pokazali, da so bile sledi fenilbutazona odkrite v manj kot 0,6 odstotka testiranih konjskih trupel.

Rezultati testov so po komisarjevih besedah tako vnovič pokazali, da pri aferi s konjskim mesom ne gre za vprašanje ogroženosti zdravja, temveč za goljufijo.

V Sloveniji pozitivna dva vzorca

Slovenija je za testiranje prisotnosti konjske DNK predložila 140 vzorcev, kar je bistveno več od priporočenih desetih vzorcev. Pozitivna sta bila dva. Za testiranje prisotnosti fenilbutazona pa je predložila osem vzorcev. Vsi so bili negativni.

Evropska komisija je objavila rezultate vzorčenja prisotnosti konjskega mesa in fenilbutazona v mesu in mesnih proizvodih po vsej EU. Vseevropsko testiranje je bilo izvedeno s 75-odstotnim sofinanciranjem komisije.

Na vzorcih izdelkov, ki so jih predložili pristojni organi vseh držav članic EU, je bilo opravljenih 7259 testiranj, od tega 4144 testiranj prisotnosti konjske DNK in 3115 prisotnosti fenilbutazona.

V 193 vzorcih ali 4,6 odstotka vzorcih so bile odkrite sledi konjske DNK, v 16 vzorcih ali 0,5 odstotka vzrocih pa sledi fenilbutazona.

Poleg tega so države članice predložile še rezultate 7951 testiranj prisotnosti konjskega mesa, ki so jih opravili proizvajalci, predelovalci in distributerji živil. Med temi je konjsko DNK vsebovalo 110 vzorcev oz. 1,38 odstotka vzorcev.

Komisija in strokovnjaki se bodo znova srečali v petek

Po današnji predstavitvi rezultatov se bodo Evropska komisija in strokovnjaki članic unije ponovno srečali v petek ter preučili možnosti za ukrepanje.

Komisija sicer pripravlja nov zakonodajni predlog glede prehranske verige v EU, v katerem bo predlagala okrepitev uradnega nadzora ter pravno podlago za uvedbo odvračilnih denarnih kazni za prehranske goljufije.

EU se je za sistemsko preverjanje v vseh članicah odločila februarja, potem ko se je afera s konjskim mesom v uradno govejih lazanjah, tortelinih, hamburgerjih, mesnih kroglicah, klobasah in drugih mesnih izdelkih bliskovito razširila po Evropi.

Med članicami, kjer so odkrili sporna goveja živila, je tudi Slovenija. Prvi so sicer konjsko meso v uradno govejih hamburgerjih zaznali na Irskem, nato pa se je afera razširila po vsej Evropi in tudi čez njene meje.

Pozivi k spremembam

Afera je sicer sprožila tudi pozive k vključitvi obvezne oznake države izvora mesa v sestavljenih živilih v novo zakonodajo o označevanju izdelkov, ki jo pripravlja komisija.

EU je namreč po aferi norih krav že uvedla obvezno označevanje izvora države pri surovem govejem mesu, za predelane mesne izdelke pa to pravilo sedaj ne velja, temveč zadostuje navedba vrste mesa.

Komisija je nameravala že pred izbruhom afere obvezno oznako izvora države razširiti na vso surovo meso, a zaradi afere s konjskim mesom sedaj preučuje tudi možnost uvedbe obvezne oznake države izvora tudi pri sestavljenih mesnih izdelkih.