Izkušnje s problemi pri iskanju prostega parkirnega prostora so precej različne, odvisno od tega, kako blizu centra želimo parkirati. Anketiranci, ki živijo na mestnem obrobju, pomanjkanja parkirnih površin ne občutijo. Največ težav vidijo v centru in v predelih Šiške. Težave imajo tudi na območju Prul, kjer parkiranje brez dovolilnice skoraj ni mogoče. Opozarjajo na dodatne obremenitve parkirnih površin, ker so mnoge soseske parkirišča zaprla z rampami in študente izrinile v sosednje, kjer je gneča še večja.

Ukinitev uporabe lisic so večinoma podprli, saj se jim zdi, da so tudi druge metode za pobiranje kazni, ki so bolj učinkovite in praktične. Medtem ko se nekaterim zdi, da bi z ukinitvijo lisic lahko prišlo do bolj obsežnih kršitev, drugi opozarjajo, da je ukinitev nepomembna, saj je ključnega pomena boljša ureditev razmer, zaradi katerih do kršitev sploh prihaja.

Več na temo parkiranja in ukinitev lisic v Ljubljani preberite v jutrišnji tiskani izdaji.