Prizadevanja za emancipacijo in družbeno enakost žensk omalovažuje s preživetimi in populističnimi koncepti pa avtorskim odnosom, ki izraža nerazumevanje mnogoterih in prepletenih družbenih virov in zgodovinskih vzrokov zatiranja, izkoriščanja, onemogočanja in poniževanja žensk. Njegovi navidezno znanstveno zanesljivi argumenti se vežejo na eno od bioloških interpretacij, ne da bi bili ob tem preizprašani družbeni pogoji, ki vodijo do takega »znanstvenega« hierarhičnega pojmovanja značilnosti spolov in s tem vrednotnega razumevanja materialnosti ospoljenih teles.

Prav tako so spregledani daljnosežni in globoki družbeno-kulturni učinki na fizična telesa. Na zanemarjanju teh osnovnih izhodišč sodobnih znanosti o človeku prof. dr. Zupančič vztrajno gradi svoj subjektivni odnos do žensk, pri čemer ne ponižuje in omalovažuje le njih, temveč tudi pripoznane norme znanstvenega dela in pisanja.

Članice in člani Komisije za ženske v znanosti odločno zavračamo odločitev rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragana Marušiča in senata imenovane ustanove v prepričanju, da je podelitev častnega doktorata prof. dr. Boštjanu M. Zupančiču zmotna in škodljiva tako javnomnenjsko kot v okvirih univerzitetnega delovanja.

Podpisane članice in člani: Nadja Furlan Štante, Friderik Klampfer, Lev Kreft, Tamara Lah Turnšek, Oto Luthar, Renata Šribar, Mojca Urek, Mirjana Ule, Valerija Vendramin