V akcijskem načrtu Starosti prijazna Ljubljana za obdobje do 2015, ki so ga pretekli mesec potrdili ljubljanski mestni svetniki, so svoje mesto našle tudi kolesarske steze. V naslednjih dveh letih naj bi se posvetili ureditvi ločenih kolesarskih stez v območju do pet kilometrov izven mestnega središča in v letu 2015 od pet kilometrov izven mestnega središča, še v letošnjem letu pa naj bi bil na vrsti preostanek Vojkove ceste, kjer še ni posebnega pasu za kolesarje, zlasti v smeri od Stožic proti središču mesta. A to so zgolj načrti, vse nove steze za kolesarje bodo seveda urejali tam, kjer bo to možno glede na zemljišče in umestitve v prostor. Z občinskega oddelka za ravnanje z nepremičninami tako odgovarjajo, da jim ob Vojkovi cesti še ni uspelo odkupiti potrebnih zemljišč, so pa zato začeli postopke razlastitve, ki pa so zelo dolgotrajni. »Takoj po pridobitvi potrebnih zemljišč bomo nadaljevali projekt,« še dodajajo.

Na področju kolesarske infrastrukture letos načrtujejo ureditev kolesarske steze v Kajuhovi ulici pri Ljubljanici, na Dolenjski cesti od Rakovnika do Peruzzijeve ulice ter ob Rozmanovi ulici. Poleg naštetega bodo uredili še krajše odseke ob Litijski cesti, ob Hradeckega cesti in ob Hrvatskem trgu, sporočajo z občinskega prometnega oddelka.

V društvu Ljubljanska kolesarska mreža ob tem pravijo, da vse načrte gradnje kolesarskih povezav podpirajo, vendar poudarjajo, da je pomembno predvsem rešiti obstoječe točke, kjer so kolesarske steze nenadoma prekinjene. »Nove kolesarske steze pa morajo biti narejene kakovostno. Tam, kjer so res smiselne, kjer se ljudje ne počutijo varne na cesti, morajo biti dovolj široke in morajo varno voditi kolesarje,« pravi Luka Gabršček, namestnik predsednika društva. Opozarja tudi, da bi bilo treba izboljšati kolesarske steze ob glavnih vpadnicah, in ob tem izraža zadovoljstvo predvsem nad tem, da se je občina odločila za stezo ob Dolenjski cesti.

Nekaj obnov ali gradenj kolesarskih stez je načrtovanih tudi v sklopu ureditve posameznih cestnih odsekov. V okviru obnove brvi prek Gruberjevega kanala v podaljšku Streliške ulice že urejajo dvosmerno kolesarsko stezo ob Roški cesti, nekaj projektov pa ni še tako daleč. 900 metrov dolgo stezo za kolesarje bodo zgradili v sklopu štiripasovne Zaloške ceste, prav tako so predvidene nove kolesarske povezave v sklopu gradnje povezovalne ceste od Ceste na Brdo do Ceste na Vrhovce, pri izvedbi nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce in nove povezovalne ceste od Ceste na Brdo do Ceste Dolomitskega odreda.dv