V Svobodni univerzi želijo opozoriti na »politiko uničevanja javnih univerz, ki so potisnjene v nevzdržno situacijo, ko lahko preživijo le še ob uvedbi šolnin, odpuščanju predavateljev in še dodatnem poslabšanju že tako skrajno težkega položaja prekernih delavcev na univerzah«. Širšo javnost ob tem pozivajo k podpori javnemu univerzitetnemu in raziskovalnemu sektorju.

Med tednom Svobodne univerze, ki bo potekal od jutri pa do petka, 20. aprila, bodo deloma ali v celoti ustavili običajen študijski proces. Z delavnicami, okroglimi mizami, javnimi tribunami, umetniškimi akcijami in najrazličnejšimi drugimi oblikami bodo odprli prostor za diskusijo o problematičnih razmerah. Napovedujejo tudi nekatere akcije, s katerimi bodo vstopili tudi v javne prostore in demonstrirali proti uničevanju javnih univerz.

Teden Svobodne univerze je s sklepom podprl senat Univerze v Ljubljani (UL), soglasno pa jo je podprl tudi Študentski svet UL.

Kvalitetno delovanje javnih univerz je ogroženo

Svobodna univerza na svoji spletni strani opozarja, da je država v zadnjih letih »z varčevalnimi ukrepi in posegi v avtonomijo javnih univerz ogrozila njihovo kvalitetno delovanje«. Dodajajo, da z odpuščanjem in krčenjem materialnih sredstev pada zmožnost kakovostnega izvajanja programov, krčenje socialnih pravic, razmah plačljivih oblik študija in vedno glasnejša omemba rešitve v obliki šolnin pa študentom z vsakim letom bolj zapirajo vrata javnih univerz.

»Če so univerze nekdaj bile neodvisen prostor za dozorevanje kritične misli in preseganje mej vednosti, danes vse bolj spominjajo na podjetja, ki svoje dejavnosti prilagajajo tržnemu in političnemu dojemanju potreb,« opozarjajo. Ob škodljivih posledicah varčevanja so vse bolj zaskrbljeni tudi nad »omejevanjem svobodomiselnosti in politično-ideološkim posegom v univerzitetno avtonomijo«.