Poslovni in karierni dogodki se odvijajo hitreje, kot jim lahko sledimo. Zaposlitve so daleč od vsakodnevnih rutinskih opravil in skoraj vsak dan se ponudi priložnost za osvajanje novih znanj in nizanje kompetenc. Danes se v povprečnem delovniku srečujemo z različnimi situacijami, ki od zaposlenih zahtevajo hiter odziv oziroma »razmišljanje na nogah«, pri čemer je uspeh odvisen od sposobnosti združevanja znanj z različnih področij, odličnih komunikacijskih in socialnih veščin ter sposobnosti obvladovanja stresnih situacij. Govorimo torej o evoluciji načina dela, ki temelji na multidisciplinarnosti in nelinearnem, večplastnem povezovanju idej, ljudi in metod oziroma orodij dela.

Standarden, linearen oziroma kronološki CV se v takem okolju dela pogosto izkaže za pomanjkljivega in zastarelega, saj preprosto ne dohaja realnega časa dogodkov in ne kaže prave slike kandidatov za zaposlitev, ki svoje življenjepise večinoma popravljajo in malce posodobijo le pred prijavo na zaposlitvene oglase. Na podlagi evalvacije našega mesečnega natečaja PimpMyCV in njegovih rezultatov predstavljamo nekaj ključnih napotkov in napak pri prenovi CV.

Usmerjena fleksibilnost ali manj je več

Fleksibilnost, fleksibilnost, fleksibilnost. Da, vendar ne za vsako ceno! Fleksibilnost in želja po usvajanju novih znanj sta postali stalnica vseh CV in spremnih pisem v tolikšni meri, da lahko že govorimo o šabloniziranem formatu. Mnenje, da lahko v CV enostavno in pregledno po alinejah navedemo, vse kar znamo in kar smo v življenju počeli, ter to predstavimo kot paleto produktov, s katere lahko delodajalec izbere poljubno kombinacijo, je napačno, saj iz take metode podajanja informacij delodajalec ne pridobi relevantnih informacij o tem, v kolikšni meri dejansko obvladamo določeno vrsto dela, koliko smo motivirani za to vrsto dela ter kakšni so bili naši rezultati dela.

Pri takem načinu podajanja informacij gre torej za osnovno napako, ko kandidat predloži »surove« podatke brez konteksta, brez argumentacije, zato je verjetnost, da prava oseba ne bo izbrana oziroma vsaj prišla na razgovor, zelo visoka.

Rešitev je usmerjena fleksibilnost oziroma strategijo manj je več. Kandidatom svetujemo, da v CV raje napišejo manj, vendar tiste izkušnje in znanja utemeljijo in dokažejo terpojasnijo, zakaj so pomembna prav za to delovno mesto – kako torej bodo njihova edinstvena znanja in izkušnje obogatila delovno okolje.

Več oči več vidi

Nihče ni popoln in napake se dogajajo. Vendar so grobe pravopisne napake in tekstovne nedoslednosti v CV-ju znak površnosti in ker je ta dokument pogosto prvi in zadnji vtis, ki ga potencialni delodajalec dobi o njem, je v interesu kandidatov, da je vsebinsko in tekstovno brezhiben. Tu naj izpostavimo sindrom copy&paste, do katerega pride, ko kandidati v naglici, pogosto v zadnjih minutah pred iztekom roka za prijavo, iz več verzij življenjepisov ali spremnih pisem skopirajo in zlepijo različne odseke. Takšen CV je že na daleč opazen, izdajajo ga nedoslednosti v sintaksi in slogovnem oblikovanju (različni fonti, različni razmiki vrstic, neenoten časovni format) ter ponavljanja ključnih fraz in besed.

Bližnjice ni. Za dobro sestavljen CV sta pač potrebna določen čas in samokritika. Kljub vsemu je pri odpravi najmanjših napak in morebiti kot iztočnica ali nasvet za izboljšavo neprecenljivo, če CV pregleda še kdo drug. S tem namreč pridobimo bolj nevtralen in distanciran vpogled, pa še tiste vejice in podpičja, ki se nam vztrajno izmikajo, bo opazil.

Natečaj PimpMyCV

PimpMyCV je natečaj, ki ga vsak mesec objavimo na naši Facebook strani, zasnovan pa je tako, da zmagovalcu, to je izbranemu kandidatu, pregledamo življenjepis in prijavo ter ju pokomentiramo. Posvetimo se tudi napakam in predlagamo spremembe ter svetujemo, kaj je treba poudariti, kje se je treba bolj pohvaliti, kje biti bolj izčrpen, kje manj klišejski in podobno. Predvsem pa podamo nevtralno mnenje o prvem vtisu.

Natečaj PimpMyCV kandidatom ponuja prav ta, nevtralen, konstruktiven vpogled v njihov CV in spremno pismo. »Pimpanje« je tako sestavljeno iz vsebinskih predlogov, ki temeljijo na CV-ju, ki ga predloži zmagovalec vsakokratnega natečaja, pa tudi vseh drugih relevantnih okoliščin. Kandidati nam namreč vedno konkretno zaupajo, kje jih čevelj žuli – kaj želijo izboljšati, kje vidijo priložnost za nadgradnjo ter ne nazadnje, v katero smer želijo graditi svojo kariero. Tako ob sproščenem e-klepetu izvemo tiste ključne informacije, ki zaokrožijo sliko.

Z vsakim novim natečajem kandidatom zastavimo izziv. Ti so raznovrstni, vedno pa so povezani s kariernimi miselnimi orehi. Namen izziva je iz kandidatov pritegniti čim bolj kreativne in originalne rešitve. Tako kandidati na praktičnih primerih dokažejo svoje znanje, izkušnje in pristop k reševanju problemov. Z reševanjem izziva pa pridobijo tudi neposreden vpogled in bolj poglobljeno razumevanje lastnih sposobnosti, kar jih motivira za doseganje novih uspehov na kariernem področju.

Pričevanja

Vesna Dolinšek: »Sodelovanje na natečaju PimpMyCV je zabavna in sproščujoča zadeva. Poleg vseh koristnih nasvetov, kako izboljšati svoj CV in kakšne metode osebne predstavitve potencialnim delodajalcem bi še lahko uporabila, sem pridobila tudi direktno povratno informacijo o tem, kako moj CV vidijo drugi, kaj je v njem nejasno in kaj manjka.«

Miran Pondelek: »Delodajalci od kandidatov pričakujejo veliko mero znanj in kompetenc in največji problem je, če tega kandidati ne znamo pravilno izpostaviti. Moja izkušnja je dobra. Ekipa Zaposlim delodajalca te pravilno usmeri, ti svetuje, pomaga pri izdelavi tega famoznega dokumenta in je vedno odprta za vsa vprašanja. Na podlagi obstoječega življenjepisa izluščijo tiste tvoje prednosti, ki pritegnejo vsakega delodajalca in so zanj, čeprav se na prvi pogled ne zdi, zelo zanimive.«