Na slednje vprašanje lahko kar nekaj odgovorov da tudi raziskava Kaj top menedžment pričakuje od kadrovske funkcije, ki so jo opravili v podjetju Planet GV pod vodstvom dr. Danijele Brečko in jo bodo predstavili tudi na kadrovskem kongreru. V njej je sodelovalo 76 menedžerjev. Njihovi odgovori pa nakazujejo resnično preobrazbo kadrovske funkcije – od administratorja, upravljavca sprememb do strateškega partnerja vodstvu.

Na kongresu bo Planet GV tradicionalno razglasil kadrovskega menedžerja/menedžerko leta in kadrovski up leta. Lani je kadrovska menedžerka leta postala Teja Breznik Alfirev, HR direktorica v S&T Slovenija.

Najbolj zaslužnim stanovskim kolegom pa bo priznanja in nagrade podelila tudi Slovenska kadrovska zvaze, ki je ob Planetu GV soorganizatorica kongres. jpš