Novo mesto. Župan občine Trebnje Alojzij Kastelic je bil včeraj spet gost novomeškega sodišča. Obtožnica ga bremeni kaznivega dejanja obrekovanja. Gre za zapis v Glasilu občanov iz januarja 2009 z naslovom Odnos do javnega denarja, v katerem je navedel nekaj po njegovem mnenju spornih zahtevkov občinskih svetnikov za povračilo stroškov.

Med drugim je zapisal: »Na občino sta poslala zahtevke tudi Špela Smuk in Jože Hribar (oba stranka DROT) za plačilo fiktivnih računov Poslovne storitve Marinček s. p., češ da je le-ta 'svetoval' in 'analiziral' gradivo za občinski svet.« Smukova in Hribar te navedbe označujeta kot neresnične in žaljive. Kastelic pa pravi, da se ne čuti krivega. Če bo vendarle obsojen, ga lahko doleti do dve leti zapora ali pa denarna kazen. Sojenje, ki ga vodi sodnik Boštjan Kovič, se bo nadaljevalo 31. maja.

Kastelic pravi, da ni imel namena žaliti

Kot je na včerajšnji obravnavi pojasnil Kastelic, ki na vprašanja tožilstva ni hotel odgovarjati, je v občinskem pravilniku financiranja svetniških skupin natančno določeno, kakšne stroške jim lahko občina povrne. »Ker je bilo ogromno neprimernih zahtevkov, sem moral reagirati, in odločil sem se za objavo članka. Zadeve so se potem res umirile. Nato pa sem nekega dne povsem nepričakovano dobil obvestilo o ovadbi. Moj namen ni bil žaliti, ampak predstaviti dejansko stanje,« je dejal Kastelic.

Po njegovih besedah gre v tem konkretnem primeru za tri povezane osebe iz istega društva oziroma stranke (DROT), občinska svetnika Smukovo in Hribarja ter člana društva, podjetnika Gorazda Marinčka. »Da član ene stranke analizira gradivo, nato pa izstavi račun v višini 1000 evrov po osebi, je vsaj čudno, če ne že nezakonito. Če bi občina ta znesek plačala, bi bilo to prav gotovo sporno,« je dejal Kastelic in dodal, da je ta članek v njegovem imenu napisal takratni podžupan Jože Povšič.

Smukova in Hribar, ki sta včeraj na sodišču nastopila kot priči, sta pojasnila, da je Marinček z njima že večkrat (vedno brezplačno) sodeloval kot strokovnjak s področja energetike in drugih okoljskih tem. »V tem primeru je šlo za dve veliki investiciji, obnovi osnovnih šol Dolenja Nemška vas in Dobrnič, s tem pa za obsežno in strokovno zahtevno gradivo in vprašanje energetske sanacije.« Ob tem se sprašuje, zakaj ni župan zahtevka enostavno zavrnil, če je prepričan, da je bil neupravičen. Namesto tega ju je pozval k dodatni obrazložitvi, kar sta tudi storila. A plačila še vedno ni bilo, se je pa kmalu zatem v Glasilu občanov pojavil žaljiv zapis, opisuje Smukova.

Marinček vložil zasebno tožbo

Gorazd Marinček je že pred časom zaradi iste zadeve zoper Kastelica vložil zasebno tožbo. Župan je bil obsojen na dva meseca zapora s preizkusno dobo enega leta, a je višje sodišče po pritožbi sodbo zavrnilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, ki pa se še ni začelo. Prihodnji teden čaka Kastelica še en predobravnavni narok zaradi zlorabe uradnega položaja in pravic.

Tožilstvo je v zadnjih desetih letih zoper njega prejelo šestnajst ovadb, od tega jih je 13 zavrglo. Znano je, da je bil lani na trebanjskem okrajnem sodišču spoznan za krivega zlorabe uradnega položaja in pravic in pravnomočno obsojen na sedem mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo enega leta. Ker je dejanja priznal, se je s tožilstvom pogodil, da je umaknilo obtožni predlog za devet kaznivih dejanj ponareditve uradnih listin.