Javni razpis je namenjen podpori za sofinanciranje upravičenih stroškov v zvezi z zasnovo, izvedbo in objavo dejavnosti za promocijo kakovostnega ali namiznega vina z oznako porekla, pridelanega v Sloveniji, na trgih tretjih držav, ki bodo potrošnike tretjih držav spodbujale k nakupu vina ter povečevale konkurenčnost in prodajo.

S sofinanciranjem želi ministrstvo doseči boljše poznavanje vina, pridelanega v Sloveniji, s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani pridelovalcev vina. To po njihovem mnenju lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za pridelovalce ter posledično vpliva na konkurenčnost vinskega sektorja.

Upravičenci do sredstev so pridelovalci vina, ki morajo biti vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina ter letno pridelajo najmanj 30.000 litrov vina, pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 15.000 litrov. Upravičenci so tudi združenja pridelovalcev, ki so pravne osebe in združujejo najmanj pet v register vpisanih pridelovalcev vina, ki skupaj letno pridelajo najmanj 75.000 litrov vina.

Predloge programov je treba priporočeno poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali osebno vložiti v vložišču agencije do 30. aprila.