Objavljen je tudi razpis za družinsko medicino z licenco za potrebe javne zdravstvene mreže, na voljo pa je 40 mest. Nanj se lahko prijavijo zdravniki, ki imajo licenco iz splošne medicine ter specialisti pediatri ali specialisti šolske medicine, ki imajo opredeljene tudi odrasle bolnike, ali pa zdravniki z opravljenim dvoletnim podiplomskim študijem iz varstva otrok in mladine.

Poleg tega je objavljen razpis specializacije za potrebe znanega plačnika. Gre za posamezna specialistična področja, za katera ministrstvo za zdravje ne dovoli, da je plačnik javni zdravstveni zavod. Kandidat se bo lahko prijavil na vse specializacije s področja medicine, ki veljajo v Sloveniji, specializacije pa bodo odobrene za specialistična področja glede na razpoložljivost prostih specializantskih delovnih mest pri pooblaščenih izvajalcih, v skladu s predvideno dinamiko zapolnjevanja teh mest za potrebe javne zdravstvene mreže.

Kot so sporočili iz zbornice, so pri določitvi števila specializantskih mest za posamezna področja od vsega začetka sodelovali z ministrstvom za zdravje. Za potrebe javne zdravstvene mreže so skupaj z njimi predlagali razpis 208 specializacij.

Razpisi po regijah prilagojeni strategiji specialistične dejavnosti

Pri izračunu so upoštevali število specialistov na dan 31. december 2012, načrtovane upokojitve specialistov do leta 2020, načrtovane zaključene specializacije do leta 2020, mnenja koordinatorjev ter potrebe izvajalcev javne zdravstvene mreže, navajajo v zbornici.

Na osnovi vseh zbranih podatkov, ob upoštevanju razpoložljivega števila kandidatov za prijavo na razpis in na podlagi predvidene strategije o specialistični dejavnosti so pripravili predlog za razpis posameznih specializacij po posameznih regijah. Pri tem so upoštevali usmeritve ministrstva za zdravje, da ima pri razpisu prednost primarna raven (družinska medicina, ginekologija in porodništvo ter pediatrija), volonterstvo pa je kot eden izmed kriterijev črtan iz razpisa.

Upoštevali so tudi željo ministrstva za zdravje, da se trajnih prekinitev zaradi finančne krize ne nadomešča več avtomatično, večinski del preostalih specializacij, ki so bile predvidene za razpis, pa naj se prepolovi in pusti za naslednji razpis, pri katerem bodo finančno soudeleženi zavodi.

Mladi zdravniki imajo težave z zaposljivostjo

Navedena sklepa o soglasju k razpisoma specializacij za potrebe javne zdravstvene mreže že vsebujeta soglasje k zaposlovanju specializantov. V skladu z navedenim tako posameznim pooblaščenim izvajalcem ni potrebno pridobivati soglasja ministrstva za zdravje za zaposlitev specializantov, so navedli.

Predsednik zbornice Andrej Možina je ob tem pojasnil, da se v času, ko se razmere v zdravstvu znatno zaostrujejo, zaradi splošne gospodarske krize soočamo s trendom nezaposljivosti mladih zdravnikov. Zbornica temu vprašanju namenja najvišjo prioriteto, prav tako je prioriteta vseh zdravniških organizacij pomanjkanje zdravnikov na področju splošne in družinske medicine, je dodal.

"Zavedamo se, da število razpisanih mest ne bo zadovoljilo vseh potreb in želja, hkrati pa pozivamo mlade zdravnike, da bi se v večji meri odločali za enega najlepših poklicev v medicini - to je zdravnik družinske medicine," pravi Možina.

Na spletni strani zbornice, kjer je objavljen razpis, so podani tudi pogoji za prijavo na razpis in izbirni kriteriji.