Klemenčič je po današnjem srečanju z ministrom za notranje zadeve in javno upravo Gregorjem Virantom pojasnil, da mu je glavna prostorska inšpektorica v torek predstavila določene ukrepe za odpravljanje korupcijskih tveganj in enakopravnejše obravnavanje na tem področju. »Nekatere smo absolutno pozdravili, dogovorili pa smo se tudi za nadaljnje sodelovanje,« je pojasnil.

Prevzemanje odgovornosti za prioritete

Spomnil je, da je komisija lani izdala prvo uradno poročilo o problemu delovanja gradbene inšpekcije kot celote. »Problem delovanja inšpekcijskih služb je velik, tako glede učinkovitosti kot tudi pravnih podlag. To je prevzemanje odgovornosti za prioritete,« je poudaril.

Izpostavil je, da v Sloveniji ne obstaja evidenca črnih gradenj. »Tako kot povsod drugje moraš tudi tukaj poznati obseg problema, da ga lahko začneš reševati sistemsko in celovito ter da to ni aktualno le ob izbruhu afer,« je poudaril.

Seznam prioritet gradbene inšpekcije

Virant je ob tem dodal, da so črne gradnje v Sloveniji velik problem. »Moje osebno mnenje je, čeprav to ni moj resor, da je na tem področju treba narediti natančen seznam prioritet gradbene inšpekcije. Najprej bi morali priti na vrsto objekti, ki pomenijo veliko motnjo v prostoru, kot so vile na kmetijskih zemljiščih,« je poudaril Virant.

Spomnil je tudi, da se v javnosti sicer pogosto postavlja vprašanje, od kje nekaterim vodilnim v gospodarskih družbah v državni lasti tolikšno premoženje. Vsakdo, še posebej javni funkcionarji in tisti, ki opravljajo pomembne funkcije v državnih podjetij, mora po njegovem mnenju do evra natančno pojasniti izvor premoženja.

S tem se je strinjal tudi Klemenčič, ki je dodal, da je nadzor premoženjskega stanja eden ključnih preventivnih in represivnih ukrepov na tem področju.