Od omenjenih je konec minulega tedna letno poročilo objavila Cinkarna Celje. Prihodki od prodaje so jim v lanskem letu padli za 6 odstotkov, medtem ko je bil čisti dobiček nižji za 28 odstotkov. Podatki so sicer znani že od marca in so glede na opozorila vodstva o poudarjeno neugodnih razmerah dejansko presegli pričakovanja. Novost pa so pričakovanja uprave za letošnje leto, saj naj bi se prihodki znižali za tri odstotke, izguba pa naj bi znašala 12,3 milijona evrov. To je celo slabše od obdobja 2008–2009, ko jim je zadnjič močno upadel obseg poslovanja. Zaradi visokih zalog pigmenta titanovega dioksida pri kupcih in proizvajalcih ter rekordno nizkega globalnega povpraševanja bo po mnenju vodstva celotna panoga letos poslovala negativno. Čeprav lahko pričakujemo prilagoditev razmeram tudi na strani nabavnih cen, kar bi jim omogočalo bolj dobičkonosno prodajo, je vodstvo konservativno pri napovedih (verjetno tudi zaradi dolgoročnejših nabavnih pogodb). Kakor koli že, s takšnimi napovedmi bo toliko bolj zanimiva skupščina delničarjev, kjer bo tudi govor o razdelitvi bilančnega dobička. Bodo lastniki tega investirali nazaj v dejavnost, ki naj bi se kratkoročno krčila, ali pa si bodo z dividendami omilili letošnjo kapitalsko izgubo?

V Heliosu pomembnejših novic v zadnjih dneh niso objavili, verjetno pa še vedno odmeva odločitev konzorcija največjih lastnikov Heliosa o podaljšanju roka za oddajo zavezujočih ponudb za dva meseca. Glede na podobnost dogajanj v Letriki, je omenjena novica verjetno vplivala tudi na tečaj šempetrskega podjetja.

Včeraj pa so nas iz tujine spet opozorili o naših težavah, tokrat iz Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Zagon gospodarstva, reševanje bančnega sistema in fiskalna konsolidacija so ključni predlogi organizacije, kamor smo vstopili pred skoraj tremi leti. Prvo srečanje premierke z evropskimi voditelji je bilo namenjeno pojasnilom, kako bomo omenjene izzive uresničili, predsednik evropske komisije pa naši oblasti za zdaj zaupa.

Avtor omenjenih delnic nima v lasti, vzajemni skladi in družba Abanka Skladi vlagajo v omenjene delnice.