Murska Sobota. Kupiti ali najeti parkirni prostor je izbira, pred katero so se znašli stanovalci dveh blokovskih stolpičev nad trgovskim kompleksom Blagovnice, ki so ga v središču Murske Sobote postavili konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Pred izbiro jih je postavil novi lastnik zemljišča, poslovnež Istref Emruli, sicer lastnik slaščičarne Šport in dveh lokalov s hitro hrano Kebapci. Do zdaj so stanovalci lahko to zemljišče uporabljali brezplačno kot parkirišče, zahteva novega lastnika pa je osvetlila zapleteno zgodbo lastninjenja kompleksa Blagovnice.

Stanovalce ob prvem vpisu lastnine izpustili

Po mnenju nekaterih stanovalcev je prišlo do napake že pri prvem vpisu objekta in parcel v zemljiško knjigo leta 1973. Takrat sta bili namreč parceli, ki zajemata parkirišče in pločnike okoli kompleksa Blagovnice, vpisani v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, ki jo uporablja Veletrgovina Potrošnik, stanovalci stanovanj pa niso nikjer omenjeni. Direktor nekdanjega Podjetja za stanovanjsko gospodarstvo in poslovne prostore, ki je objekt gradilo, Ernest Ebenšpanger pojasnjuje, da je bil kompleks Blagovnice od vsega začetka mišljen kot poslovno-stanovanjski objekt. Tudi Jožef Kovač, ki je bil direktor Potrošnika do leta 2000, trdi, da je bilo parkirišče vselej v skupni lasti Potrošnika in stanovalcev v idealnem deležu. Pravi tudi, da če je zemljišče po prevzemu Potrošnika leta 2000 prešlo v last Živil, je bilo to storjeno protipravno, zaradi česar bi bilo treba po njegovem mnenju postopek ponovno preučiti. Kovač meni, da je napako storila zemljiška knjiga.

Kasneje, ko je Mercator prevzel Živila, je parkirišče skupaj z drugimi nepremičninami v sklopu Blagovnice postalo njegova last, ta pa jih je leta 2009 prodal domačima poslovnežema Igorju Laloviću in Danilu Horvatu. Oba sta še danes lastnika poslovne stavbe Blagovnice in pločnika okoli nje, sporno parkirišče in del pločnika ob poslovni stavbi ob Slovenski ulici pa sta prodala že omenjenemu Emruliju. Kot rečeno, ta zdaj parkirišča želi prodati ali dati v najem stanovalcem, ob njih pa tudi postaviti poslovni objekt. Vse nepremičnine so pod hipoteko, tudi parkirišče, zaradi 50.000 evrov bančnega posojila.

Do blokov prek zasebnih zemljišč

Lokacijsko dovoljenje, ki je bilo za objekt Blagovnica izdano leta 1967, določa, da mora biti vhod v stavbo urejen s cestne in dvoriščne strani. Stanovalci blokov pa so danes popolnoma obkroženi z zasebnimi zemljišči, ki jih morajo prečkati vsakokrat, ko vstopajo v stanovanja. Tudi pločniki, ki stavbo obkrožajo z južne in vzhodne strani, so v zasebni lasti. Kupoprodajna pogodba prve generacije stanovalcev v bloku iz leta 1967 določa, da imajo med drugim pravico do uporabe dvorišča. Stanovalci tudi pravijo, da so v parkirišče v preteklosti vlagali lastna sredstva, kar dokazuje račun, ki je bil izdan januarja 1985, izdala pa ga je Samoupravna stanovanjska skupnost Občine Murska Sobota za asfaltiranje dvorišča.

Tudi novejše pogodbe stanovalcev, ki so stanovanja v stavbi kupili kasneje, določajo, da jim pripada na stavbnem in funkcionalnem zemljišču stavbe solastninska pravica do pripadajočega deleža. Na murskosoboški občini so se že pred časom od težave distancirali s pojasnilom, da k objektoma po prej veljavnih predpisih ni bilo določeno funkcionalno zemljišče in da morajo lastniki stanovanj, če menijo, da je parkirišče pripadajoče zemljišče k objektom v etažni lastnini, to dokazovati na sodišču, kar bodo po napovedih predstavnika upravnika objekta Branka Benka tudi storili.