Darko Sahornik, direktor družbe Daro, muški občinski svetnik in predsednik tamkajšnjega odbora za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo, ki je obenem koordinator 37 milijonov evrov vrednega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Drave, sofinanciranega z evropskim denarjem, od župana Mute Borisa Kralja terja razrešitev podžupana Mirka Vošnerja. Zbodel ga je članek, ki smo ga objavili v Dnevniku, v njem pa je Vošner opozoril, da je projekt, ki naj bi sicer občanom zagotovil čisto Dravo, zelo drag in da bodo, ko bo končan, račun plačali občani. Zneski na položnicah za pačilo komunalnega prispevka bodo namreč znašali tudi nekaj tisoč evrov. Prav tako smo zapisali, da je Sahornika komisija za preprečevanje korupcije že pred leti opozorila, da je v konfliktu interesov, ker je svetnik in obenem predsednik odbora za ekologijo. Do danes pa se ni odrekel nobeni od omenjenih funkcij.

Družbi Daro redna nakazila občin

Občine Muta, Dravograd, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Selnica ob Dravi so že leta 2006 z družbo Daro sklenile pogodbo o sodelovanju pri projektu, imenovanem »celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju reke Drave«. Sahornik oziroma njegova družba Daro je postala koordinator vseh aktivnosti v sklopu omenjenega projekta, za kar po pogodbi prejema tudi plačila iz proračunov občin podpisnic. Samo lani je na tak način občina Muta družbi Daro nakazala 2310 evrov, enak znesek je v proračunu zagotovljen tudi letos. Zelo verjetno bo podoben znesek nakazan še v letih 2014 in 2015, če do takrat projekt še ne bo dokončan, pa verjetno še kakšno leto kasneje. Večje ali manjše zneske, odvisno od velikosti občin, družba Daro prejema tudi od drugih občin podpisnic. Po podatkih Supervizorja je tako občina Radlje ob Dravi od začetka projekta do danes družbi Daro nakazala skoraj 30.000 evrov, občina Selnica prispeva v povprečju 284 evrov na mesec, Dravograd 149, Vuzenica 178 evrov, druge ustrezno manj. Mesečno tako na račun družbe Daro, poleg nakazil za različna svetovanja in druge storitve, kane še okoli 1300 dodatnih evrov, kar je, tako pravijo naši viri, za sklicevanje oziroma koordinacijo sestankov med omenjenimi občinami, projektanti, izvajalci ter ministrstvom za kmetijstvo in okolje lepa nagrada. Še posebej, ker te zneske občine redno nakazujejo že vse od leta 2006 in bodo na račun podjetja prihajali še nekaj let.

Skoraj polovica proračuna za projekt

Mnoge pa čudi tudi, da je omenjeni posel, vreden kar 37 milijonov evrov, dobilo podjetje Riko, ki se je tudi edino prijavilo na razpis, na katerem se je podeljeval tako zajeten kupček davkoplačevalskega, evropskega, državnega in občinskega denarja.

»Domnevamo, da so se partnerji in izvajalci med seboj dogovorili, da se bo prijavil zgolj eden. Torej da si med seboj ne bodo konkurirali in si nagajali, temveč si bodo pogačo raje razdelili. Podobno, kot so se za posel gradnje letališkega stolpa med seboj dogovarjali naši največji gradbinci in se ujeli v past,« pravijo naši viri, ki zato menijo, da gre v tem primeru za eno največjih sistemskih korupcij pri nas, ki se dogaja na področju izgrajevanja kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Račun pa bodo na koncu plačali davkoplačevalci oziroma občani.

Ni dvoma, da gre v tem primeru veliko denarja v žep zasebne družbe – medtem pa so šaleške občine za podoben projekt celovite oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda v Šaleški dolini pogodbo za koordinacijo podpisale z javnim komunalnim podjetjem Velenje.

Župan Kralj je dejal, da z zahtevo po razrešitvi Vošnerja ni seznanjen, da pa mu še na misel ne pride, da bi ukrepal. Vošner pa, da se je Sahornik pri zahtevi za njegovo razrešitev skliceval na to, da občinski svet v zadnjem obdobju ni odločal o ključnih zadevah, ki zadevajo projekt. A to, kot trdi Vošner, ne drži. »Sahornik je kot svetnik glasoval in sodeloval pri sprejemu občinskega proračuna, ki je v tem primeru ključen, saj so v njem, od sedmih milijonov evrov, kolikor znaša celotni proračun občine Muta, skoraj trije milijoni namenjeni projektu, ki ga koordinira ravno on.«