Svetniški klub NSi z osnutkom odloka med drugim predlaga, da bi bilo na javnih krajih Mestne občine Ljubljana (MOL) zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač, uživanje teh prepovedano. Za nadzor bi bilo pristojno mestno redarstvo, ki bi prekrškarje lahko kaznovalo z globo v višini sto evrov.

Poleg drugega tudi kaljenje nočnega miru

Osnutek odloka sicer tudi določa, da lahko redar kršitelju izreče le opozorilo. Če pa bi prekršek storila oseba, mlajša od 14 let, bi moral redar o tem obvestiti osebo, ki je dolžna skrbeti zanjo, po potrebi pa tudi pristojni organ socialnega varstva, piše v osnutku.

V svetniškem klubu NSi v obrazložitvi osnutka opozarjajo, da je uživanje alkohola med mladostniki v Sloveniji glede na raziskave pereč problem. »Tudi z vidika kaljenja nočnega reda in miru je problematično predvsem množično popivanje v Trnovskem pristanu, okolici Cirkusa, Kina Šiška in Maximarketa,« so zapisali in dodali, da so prepričani, da bi z odlokom akutne težave lahko rešili.

Za sprejetje ni pravne podlage

Vodja svetniške skupine Liste Zorana Jankovića Aleš Čerin je pojasnil, da bo svetniška skupina dokončno stališče do predloga sprejela na svoji naslednji seji. Kljub temu je pričakovati, da njihovi svetniki osnutka ne bodo podprli. Na MOL so namreč oktobra lani na pobudo svetniškega kluba NSi, naj mestni svet sprejme odlok o prepovedi pijančevanja na javnih mestih, odgovorili, da lokalna skupnost nima pravne podlage za sprejetje takega predpisa, ki bi urejal to področje. Takrat so pojasnili tudi, da reševanja težav ne vidijo v prepovedi, ampak v okrepljenih preventivnih ukrepih.

Čerin je povedal, da se z osnovnim namenom svetniškega kluba NSi strinjajo, saj se zavedajo pomena problematike in razumejo nezadovoljstvo prebivalcev, ki živijo v neposredni bližini predelov, kjer se običajno zbirajo mladi. »S svetniškim klubom NSi delimo tudi skrb, ko gre za pitje alkohola mladoletnih oseb. Se pa ob tem sprašujemo, ali so za dosego tega cilja resnično predlagali pravi ukrep. Poleg tega se sprašujemo še, v kolikšni meri lahko to problematiko urejamo že na podlagi veljavnih predpisov,« je zapisal.

Če mladim prepovemo pitje alkohola v javnosti, težave še ne rešimo

Dodal je še, da če bi mladim prepovedali pitje alkohola na javnih mestih, problema zlorabe alkohola ne bi rešili, pač pa bi ga zgolj premaknili v zasebne prostore. Poleg tega s tem ne bi v celoti rešili niti problema okoliških prebivalcev, saj bi tudi v zasebnih prostorih prihajalo do kršitev javnega reda in miru, meni.

V svetniški skupini SD so se glede predloga NSi že odločili in sklenili, da ga ne bodo podprli. »Zdi pa se nam potrebno, da o tej temi opravimo razpravo,« je pojasnila vodja svetniške skupine SD Metka Tekavčič. Po njenih besedah se zavedajo nevarnosti, ki jih s seboj nosi alkoholizem, posebej alkoholizem med mladimi. »Še bolj pa se zavedamo, da gre pri tem pogosto za posledice perečih družbenih vprašanj, in ne za njihov vzrok,« je dodala.

Opitost mladoletnih je nesprejemljiva

Po njenih besedah je treba v tem kontekstu spregovoriti o tem, kako bodo v slovenski družbi in v Ljubljani ravnali, da bodo mladim ljudem zagotovili delo, stanovanje in druge pogoje za dostojno življenje. Dodala je, da se jim zdi predlagani ukrep v tem kontekstu ponižujoč.

S svetniki NSi pa se strinjajo mestni svetniki SDS, ki bodo osnutek podprli. »Povsem razumljivo je, da se mladi želijo družiti in tega jim ne bi smeli preprečevati. Povsem nesprejemljivo pa je, da se na druženjih mladoletni opijejo in tako ogrožajo lastno varnost in zdravje,« so pojasnili svojo odločitev in dodali, da zato podpirajo akcije, kot je Z glavo na zabavo.

Javna mesta niso prostor za popivanje

»Javna mesta pa nikakor niso prostor za množično popivanje, zlasti mladih, za katere mora družba čutiti še posebno odgovornost, saj so občutljiva družbena skupina,« so dodali. Za podporo osnutku odloka se je odločil tudi mestni svetnik Zelenih Slovenije Miha Jazbinšek.

Svetnik DeSUS Aleš Kardelj pa osnutka ne bo podprl, ker po njegovem mnenju preveč drastično posega v nekatere že uveljavljene in uspešne prireditve v Ljubljani. »Prav tako menim, da v obrazložitvi predlagatelja ni pravih argumentov za tak odlok,« je pojasnil in dodal, da vandalsko popivanje mladoletnikov s tem ne bo preprečeno ne omejevano.

Konzervativen, represivno naravnan odlok

»Že v pristopu je tak odlok konzervativen, represivno naravnan in sodi bolj v začetek prejšnjega stoletja,« meni Kardelj. Dejal je, da so predvsem starši odgovorni za svoje otroke, šele potem pa ostali. »Zgled, ki ga imajo mladoletniki, je žal negativen, torej gre za širši družbeni problem, ki se ga izogibamo kompleksno reševati,« je pojasnil.

Proti predlogu NSi je tudi samostojni svetnik LDS Slavko Slak. Povedal je, da nasprotuje prepovedim, ki jih v praksi ni mogoče izvajati. »Zavedam se, da je to pereč problem, toda reševanja ne vidim v prepovedovanju, temveč v celovitih ukrepih, ki zadevajo mlade,« je dejal in dodal, da bi morali v šolah in gimnazijah odpreti šolske prostore in jih tudi v večernem času nameniti mladim v obliki vodenih delavnic, plesnih in tematskih večerov. »Seveda pa ne smemo zanemariti vloge družine,« je še dodal.