Čeprav se njihovo število v vseh sektorjih povečuje hitreje od števila moških kolegov, saj je zaznati 5,1-odstotno letno povečanje pri ženskah v primerjavi s 3,3-odstotnim pri moških med letoma 2002 in 2009, raziskovalke še vedno zelo težko dosežejo vodilne položaje. Tako je v znanstvenih in upravnih odborih po celotni EU na vsaka dva moška zastopana ena ženska.

V letu 2010 je bil delež študentk 55 odstotkov in diplomantk 59 odstotkov, med študenti doktorskega študija in doktorji pa je bilo že več moških - 49 oziroma 46 odstotko). Med raziskovalci z doktoratom na začetni stopnji je bilo 44 odstotkov žensk, med raziskovalci na najvišji akademski stopnji pa samo petina. Premajhna zastopanost žensk je še zlasti očitna na področjih, kot sta znanost in inženirstvo. jpš