Raziskovalci so primerjali podatke zbrane v dveh študijah, kjer je sodelovalo 33.060 tekačev in 15.045 pohodnikov. Pri enaki količini porabljene energije so pohodniki doživeli še več pozitivnih učinkov na zdravje kot tekači. Sodelujoči v študijah so bili stari med 18 in 80 let, opazovali pa so jih osem let. Tek je tveganje za srčne bolezni zmanjšal za 4,5 odstotka, hoja pa za 9,3 odstotka.

Tako hoja kot tek sta koristna za zdravje

Hoja ima močnejši učinek na dejavnike tveganja za srčne bolezni. Tveganje za povišanje srčnega tlaka se je zmanjšalo za 4,2 odstotka pri tekačih in za 7,2 odstotka pri pohodnikih. Tveganje za povišan holesterol se je pri tekačih znižalo za 4,3 odstotke pri tekačih in za 7 odstotkov pri pohodnikih. Tveganje za diabetes se je tako pri tekačih kot pohodnikih zmanjšalo za 12 odstotkov.

Kot je povedal vodja raziskave dr. Paul Williams iz nacionalnega laboratorija Lawrence Berkeley v Kaliforniji, sta hoja in tek idealen test za preverjanje zdravstvenih učinkov, saj vključujeta delovanje enake skupine mišic in enako aktivnost izvedeno različno intenzivno. Več kot so tekači tekli in pohodniki hodili, bolj pozitivni so bili učinki na njihovo zdravje.