Kočevje. Rezultati analiz vzorcev zraka, ki jih je 20. marca v šoli v Kočevski Reki odvzela dr. Asta Gregorič z Instituta Jožef Stefan, potrjujejo, da je zračenje eden izmed najbolj učinkovitih ukrepov za znižanje koncentracij radona v zaprtih prostorih. V podružnični šoli v Kočevski Reki od februarja, ko so prejeli šokantne rezultate meritev, sicer opravljenih že med februarjem in aprilom lani, redno zračijo vse prostore.

Lanske meritve so bile skrb vzbujajoče ne samo zaradi močno povišanih povprečnih vrednosti koncentracij radona v učilnici in jedilnici, temveč zaradi enormnih vrednosti radona, izmerjenih v špranjah pri oknih in vratih. Tam so izmerili 2400 in 8800 Bq/m3. Ker je to močno nad zakonsko dovoljenimi vrednostmi, je ravnateljica Osnovne šole Ob Rinži Darja Delač Felda ukazala redno prezračevanje vseh prostorov, še zlasti kleti. Radon se namreč iz zemeljske skorje, kjer nastaja z radioaktivnim razpadom, širi na površje in v zaprte prostore. Kot v analiznem poročilu pojasnjujejo strokovnjaki z Inštituta Jožef Stefan, je v talnem zraku koncentracija radona običajno od 100 do 500 kBq/m3, v ozračju se hitro razredči in njegova koncentracija v zunanjem zraku redko preseže 50 Bg/m3. Drugače pa je v zaprtih prostorih. Če v zgradbi tla in stene, ki mejijo na zemljo, niso dobro izdelane in izolirane, prihaja radon v prostor.

Radon pomemben povzročitelj pljučnega raka

Dejstvo je, da je radona v celotni južni Sloveniji več kot drugje. Na travniku za šolo v Kočevski Reki so strokovnjaki izmerili celo nov slovenski rekord – vrednost radona je znašala 381.000 Bq/m3. In čeprav je znanstveno potrjeno, da radonovi kratkoživi razpadni produkti, ki se vežejo na zrak in tvorijo radioaktivne aerosole, povzročajo raka, ni nobene raziskave, ki bi potrdila, da je na Kočevskem več pljučnega raka zaradi radona. Dr. Vesna Zadnik pojasnjuje: »Iz literature je sicer jasno, da spada radon, poleg kajenja, med pomembnejše povzročitelja pljučnega raka. Ali je pljučnega raka na Kočevskem več zaradi izpostavljenosti radonu, še ni bilo raziskano. Poleg podatkov o bolnikih s pljučnim rakom in o zdravi populaciji bi za takšno raziskavo potrebovali še podatke o dejanski izpostavljenosti prebivalstva radonu. Ker tovrstne raziskave zahtevajo precej kadra, njihovega časa in seveda finančnih sredstev, jih v naši službi pripravljamo le izjemoma.« Izkušnje v šoli v Kočevski Reki so potrdile, da je z zračenjem mogoče bistveno znižati vrednosti koncentracij radona. Pristojne zdravstvene institucije in lokalne skupnosti pa bodo morale prej ali slej potrditi, ali bi bila na območjih s povišano stopnjo radona nujna uvedba prezračevalnih sistemov v vseh kletnih prostorih.