Nova Gorica.Več kot petina prebivalcev Nove Gorice bo vsak čas starejših od 65 let, zato je medgeneracijsko središče dnevnih aktivnosti, ki ga danes odpirajo v Ulici Gradnikove brigade, več kot dobrodošla popestritev dejavnosti za starejše prebivalce mesta. Starejši se sicer v okviru Centra za pomoč na domu Klas družijo že tri leta, zdaj pa jim je mestna občina brezplačno odstopila nove prostore, ki pa bodo sodeč po zanimanju že kmalu postali pretesni.

Medgeneracijski center je postal medgeneracijski, še preden je resnično zaživel. Za električne inštalacije in internet so namreč poskrbeli kar dijaki Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. V njem se na jutranji telovadbi, klepetu, delavnicah in predavanjih vsak dan med 9. in 16. uro zbere od 15 od 20 starejših. »Najpomembneje je, da greš iz hiše in ne ostajaš za štirimi stenami. Ljudje smo družabna bitja in potrebujemo družbo, zato je res krasno, da se tukaj družimo in obenem tudi razgibamo,« je nad središčem navdušena Kristina Tratnik. Soseda Lojzka ji pritrjuje, da je tretje življenjsko obdobje lahko tudi bogato, in sicer toliko, kolikor si ga sam obogatiš. Dneve jim krajšajo prostovoljci, a le na njih center ne bo mogel sloneti. Zato v vsesplošni prepovedi zaposlovanja iščejo vsakršno možnost, da bi lahko v središču zaposlili tudi strokovnega sodelavca.

Goriška obenem sodi tudi v sam slovenski vrh po vključenosti starejših v oblike pomoči na domu. Trije sodelavci in 47 sodelavk centra za pomoč na domu se vsak dan odpravi tudi do starostnikov domov. Lani so denimo samo v Novi Gorici razdelili več kot 34.200 kosil, skupaj pa v šestih goriških občinah skrbijo za nekaj več kot 400 starejših. »Večinoma jim pomagamo pri osnovnih dnevnih opravilih, umivanju, oblačenju, kopanju, pomagamo v gospodinjstvu in prinesemo topel obrok. Hkrati skrbimo tudi za ohranjanje socialnih stikov. Pogosto nam rečejo, da smo poleg poštarja edini, ki tisti dan še pridemo v hišo,« pravi vodja centra Jelka Humar. Opažajo pa, da se število njihovih uporabnikov znižuje in da ti dobro razmislijo, koliko ur pomoči si bodo privoščili, saj pogosto s svojimi pokojninami pomagajo brezposelnim otrokom ali vnukom. Nova socialna zakonodaja je s seboj prinesla tudi ekonomsko nasilje nad starejšimi. »Opažamo pritiske na starejše ljudi, lahko bi rekli tudi nasilje, ki se odraža v tem, da so omejeni pri uveljavljanju pomoči, da se bojijo, da ne bi zapravili preveč in s tem obremenili premoženja. Ekonomski pritisk na starejše ljudi je vedno večji,« ugotavlja vršilka dolžnosti direktorice novogoriškega centra za socialno delo Ivanka Drnovšček.