Dravograd. Znani slovenski glasbenik Marijan Smode od občine Dravograd terja 128.800 evrov odškodnine. Tolikšno škodo naj bi utrpel, ker se je občinska oblast pred več kot 15 leti odločila in mu posekala živo mejo, ki naj bi zastirala pogled na cesto oziroma javno površino, zaradi česar je bila močno ogrožena tudi prometna varnost. Smode se s tem ni strinjal, še manj sprijaznil, zato je občino tožil. Februarja se je pravdanje na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu končalo, pisna sodba pa je bila Smodetu in toženi občini Dravograd poslana v minulih dneh. »V 15 dneh smo tožniku Marijanu Smodetu dolžni plačati 24.600 evrov odškodnine, z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred. Tožnik pa nam je prav tako v 15 dneh dolžan povrniti pravdne stroške, skupaj z zamudnimi obrestmi, v višini 5364 evrov,« nam je pojasnila dravograjska županja Marijana Cigala, ki z odločitvijo sodišča ni zadovoljna. Zato se bo, kot pravi, občina nanjo pritožila in sicer na osnovi pravnega mnenja, ki pa je še v izdelavi. Čas za pritožbo se izteče 9. aprila.

Občina ni imelazakonske podlage za posek

Cigaletova pravi, da je Smode s pravdo uspel le delno. »Sodišče je tožniku priznalo zgolj premoženjsko škodo, vrednost te pa določilo na podlagi izvedenskega mnenja Branke Hribar, medtem ko mnenja drugega izvedenca ni upoštevalo. Sodišče meni, da je občina odškodninsko odgovorna, ker je bila odločba takratnega referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora, izdana novembra leta 1998, nezakonita,« še pojasnjuje sodbo županja. Občina bi, po mnenju sodišča, Smodeta lahko zgolj denarno kaznovala, ni pa bilo zakonske podlage za to, da so tožniku živo mejo posekali, zadostovalo bi, če bi jo zgolj obrezali. »Sodišče je tudi pritrdilo izvedenki, da je šlo za posek 150 dragih omorik in ne za 120 navadnih smrek, kot je pisalo v zapisniku Javnega komunalnega podjetja, ki je posek tudi izvedlo. Kot osnovo za vrednost omorik je izvedenka predložila predračun oziroma cene Arboretuma Volčji Potok, sodišče pa ni upoštevalo naših trditev, da je živa meja rasla na občinskem in ne zasebnem zemljišču,« še pravi Cigaletova. Višji svetovalec za pravne zadeve na občini Dravograd Črtomir Epšek pa nam je še dodatno pojasnil, da naj bi Smode od nekega uslužbenca dobil zgolj ustno dovoljenje, da lahko posadi smreke, papirjev, ki bi to dejansko izkazovali, pa na občini ni. Občina naj bi imela tudi možnost, da bi odstranitev žive meje zahtevala s tožbo pri pristojnem sodišču, česar pa takratno vodstvo očitno ni storilo.

Opozorila niso zalegla

Spor zaradi žive meje med Smodetom in občino se sicer vleče že vse od leta 1998. Takrat so s strani krajanov Trbonj na občino prejeli veliko pritožb, češ da jim smreke zastirajo pogled pri vključevanju na cesto. O tem, da bi živo mejo posekal sam ali jo vsaj obrezal, Smode menda ni želel slišati. »Zato je občina ukrepala po svoje. Izbrskali so neki star odlok, ki je občini nalagal pristojnost, da v takšnih primerih lahko ukrepa, in tako je občinska uprava za odstranitev žive meje izdala odločbo in z izvršbo posek žive meje naložila komunali. Smode se je zaradi tega pritožil na upravno sodišče, ki pa je ugotovilo, da občina pravne podlage za tak ukrep res ni imela. Ker je s pritožbo uspel, pa se je odločil za nadaljnji pravdni spor,« pravi Epšek.

Na vprašanje, ali se bo na sodbo pritožil, nam Smode ni odgovoril. »Nimam komentarja, ker se s tem sploh ne ukvarjam. Vse je v rokah mojega odvetnika Francija Matoza, ki mu povsem zaupam, zato se obrnite nanj,« nam je dejal. In smo se. Odvetnica Nina Cek Perhavec iz Odvetniške družbe Matoz nam je na naše vprašanje, ali se bodo na sodbo v imenu tožnika pritožili, odgovorila, da jim ni uspelo stopiti v stik s Smodetom, zato tudi nimajo pooblastila, da bi nam lahko posredovali kaj več v zvezi z omenjeno zadevo.