Novo kranjsko knjižnico je začel graditi župan Mohor Bogataj v drugem mandatu, a so se na občini projekta lotili tako, da je državna revizijska komisija izbor podjetja IC Dom iz Kranja razveljavila. Ker pa je uspeli pritožnik Sava, d. d., odstopil od gradnje, je v blagovnici Globus vendarle gradilo podjetje IC Dom, ki ga je dolga leta vodil Ivo Marjek, zdaj pa je njegov zastopnik Andrej Čeč. Ko se je leta 2010 na čelo občine vrnil Bogataj, je priznal IC Domu dodatne stroške pri gradnji knjižnice v višini okoli 1,7 milijona evrov, čemur je prejšnja mestna oblast nasprotovala. Na koncu je IC Dom še pod vodstvom Iva Marjeka prejel 8,077.566 evrov in knjižnica je postala daleč največja in najdražja naložba v kulturo v zgodovini Kranja.

Zavezali so se, da bodo poplačali podizvajalce

Mestni svet je decembra 2011 ob sprejetju povišane cene z IC Domom izposloval zavezo, da bodo v omenjenem podjetju skupaj s partnerji Primorje, d. d., in Globus trgovino (lastnik celotne nekdanje blagovnice) poplačali vsa dela podizvajalcem. Kasneje je šlo Primorje v stečaj, IC Dom je prejel kupnino, nekaterim podizvajalcem pa preti enaka usoda kot ajdovskemu gradbincu ali pa jih je že doletela. »Podjetje sem dal v stečaj, eden od vzrokov pa je tudi posel s knjižnico oziroma nasploh gradnja v Globusu. Več kot deset ljudi je ostalo brez dela, sam pa dejstva, da sem ob okoli 90.000 evrov, nisem mogel drugače rešiti,« pravi lastnik podjetja Egartech Janez Egart, ki je s svojimi kovinskimi izdelki sodeloval pri gradnji knjižnice in prenovi celotne blagovnice.

Tudi parketar Mirko Florjančič zaman prosi občino in IC Dom za svojih 140.000 evrov: »Pozval sem občino, naj posreduje oziroma uresniči zavezo glede poplačila podizvajalcev. Nisem edini, ki je v hudih težavah zaradi knjižnice oziroma Globusa. Občutek imam, da so z izplačili nalašč zavlačevali tako dolgo, dokler Gradbinec GIP (hčerinska družba Primorja, op. p.) ni šel v stečaj, mi pa smo ostali brez denarja. Kako je mogoče, da je bila knjižnica IC Domu plačana v celoti, mi pa denarja ne moremo dobiti? Če bi bila dobra volja, bi se z občino in njimi dogovorili, da nas poplačajo ne glede na stečaj Primorja.« Florjančič pravi, da se na občini na njegove pozive dolgo sploh niso odzivali.

Kje je denar?

Mestna občina Kranj je IC Dom že januarja pozvala, naj jim predstavi načrt poplačila podizvajalcev, a ga ni dobila. Pojasnili so nam, da – na primer – podjetnik Florjančič ni bil v pogodbenem odnosu z IC Domom, temveč s partnerjem Primorjem, ki je v stečaju. Mestna občina pa bo ukrepala, so nam zagotovili, če IC Dom ne bo spoštoval aneksa k pogodbi, s katerim se je zavezal, da bo poplačal utemeljene zahtevke podizvajalcev.

V podjetju IC Dom se od zgodbe z nepoplačanimi podizvajalci ograjujejo: »Naša družba z izvajalci ni sklepala gradbenih pogodb, zato ni imela nobenih zapadlih ali neplačanih obveznosti do podizvajalcev. Glede njihovega partnerja pri izgradnji Primorja pa podatkov o neplačanih izvajalcih nimamo.«

Toda podjetnik Florjančič se ob tem sprašuje, kako je občina kupnino za knjižnico nakazala IC Domu, ki zdaj s podizvajalci formalno nima nič: »Kje je moj denar, še danes ne vem. Če je bil nakazan Primorju, je morda končal v stečajni masi, a po mojih podatkih se to ni zgodilo, in če nekdo samo obrača v banki moj denar, dobro zasluži.«

Mestna občina Kranj je pozvala IC Dom, naj spoštuje zavezo in Florjančiču plača za opravljena dela. IC Dom jim ni niti odgovoril. Ko pa je bilo treba izposlovati dodaten denar za knjižnico, je takratni direktor IC Doma Ivo Marjek prihajal tudi na seje mestnega sveta. »Zadevo s knjižnico in po mojem povsem neupravičenim dodatnim plačilom iz mestne blagajne sem posredoval kot prijavo komisiji za preprečevanje korupcije, a do danes nisem dobil odgovora,« je zatrdil Aleš Sladojević, nekdanji direktor mestne uprave, ki je prepričan, da Mestni občini Kranj ne bi bilo treba plačevati dodatnih del, ki niso temeljila na povečanju površine knjižnice.

Za zaščito podjetnikov, ki bodo morda poslali na cesto nekaj deset ljudi, je Mestna občina Kranj do zdaj poslala en dopis. IC Dom trdi, da z vsem tem nima nič. Kranjčani in Kranjčanke pa so iz svojih žepov dali osem milijonov evrov, ki očitno niso zadostovali, da bi poplačali vse izvajalce.