Terapevtska skupina zdravil je skupina, ki vključuje vsa zdravila z enako terapevtsko indikacijo. To torej niso medsebojno zamenljiva zdravila z enako aktivno učinkovino, pač pa so si med seboj le podobna, saj so namenjena za zdravljenje iste bolezni.

Za vsako skupino zdravil z isto terapevtsko indikacijo se bo določila najvišja cena, ki jo bo krila zdravstvena blagajna. Lahko pa se zdravilu, ki ima zaradi svojih farmacevtskih ali terapevtskih lastnosti dodano vrednost, ta priznana cena tudi dvigne.

Za začetek štiri skupine

V prvi fazi se uvajajo štiri terapevtsko primerljive skupine, v prihodnjih letih pa bodo to razširili tudi na vsa druga področja zdravil. Sedaj bodo uvedli primerljive skupine za kontracepcijo, zdravila za zniževanje krvnega tlaka, zdravila za zniževanje holesterola in zdravila za zdravljenje želodčnih bolezni, je po seji skupščine pojasnil vodja oddelka za zdravila na ZZZS Jurij Fürst.

Za te skupine zdravil so se na začetku odločili zato, ker so najpogosteje predpisana in bo tudi ekonomski učinek večji. Uvedba terapevtskih skupin zdravil je bila predvidena z zakonom za uravnoteženje javnih financ. Takšen sistem imajo pa že v 11 drugih državah EU.

''Ne zamenjuj''

Pri posameznih terapevtskih skupinah zdravil bi na ta način lahko privarčevali med pet in 10 odstotkov sredstev, je dodal Fürst. Ob tem dodaja, da je ključno vprašanje, kako hitro in kako široko bodo uvedli te skupine.

Po sedanjem sistemu lahko farmacevt v lekarni izda na željo bolnika cenejšo obliko zdravila med medsebojno zamenljivimi zdravili, če bolnik noče plačati za dražjo različico. Poslej pa farmacevti v lekarnah takšne možnosti v skupini primerljivih skupin ne bodo več imeli, pojasnjujejo v ZZZS. Bolnik bo tako moral vztrajati že pri zdravniku, naj mu predpiše zdravilo, ki ga bo v celoti krila zdravstvena blagajna in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če tega zdravila ne bo želel doplačevati.

Izjeme bodo le pri tistih bolnikih, pri katerih bi zamenjava zdravila lahko povzročila zaplete zaradi npr. kontraindikacij z drugimi zdravili. Pri teh bo zdravnik na recept napisal "ne zamenjuj", zdravstvena blagajna (skupaj s prostovoljnim zavarovanjem) pa bo v teh primerih krila celotno ceno zdravila, pojasnjuje Fürst.

Tako Fürst ne pričakuje, da bi morali bolniki doplačevati za svoja zdravila, pač pa da bo farmacevtska industrija znižala cene zdravil. Najvišje priznane vrednosti, ki jih bo zdravstvena blagajna priznavala za zdravila, so po njegovih besedah namreč razumne in niso ekstremno nizke.

Očitek, da bodo zdravniki imeli več dela zaradi uvedbe sistema, je po Fürstovem mnenju upravičen, saj je sistem res zahtevnejši. Bolnik, ki ne bo želel doplačati za zdravilo, bo namreč moral nazaj k zdravniku po nov recept. A Fürst obljublja, da bodo skušali z obveščanjem ta tveganja zminimalizirati. Tako predpostavlja, da je "sistem postavljen tako, da večina bolnikov in zdravnikov ne bo nič opazila".

Ukrepov farmacija ne mara, bolniki pa jih potrebujejo

Fürst tudi razume, da ti ukrepi niso zaželeni v farmacevtski industriji, med zdravniki in bolniki, a poudarja, da so potrebni. "Naša naloga ni laskati javnosti, ampak izvajati politiko, ki omogoča preživetje s tem denarjem," je poudaril. Ob tem je dodal, da omejevalna politika na področju zdravil sicer vedno sproža pritožbe in blokade, vendar pa na ta račun "lahko širimo nabor zdravil in uvajamo nova zdravila".

Pravilniku mora sedaj dati soglasje še ministrstvo za zdravje, potem gre v objavo v uradnem listu. Sledi 14 dnevni rok za sprejem, hkrati pa je po Fürstovih besedah treba dati izvajalcem zdravstvenih dejavnosti, lekarnam in zdravnikom čas, da prilagodijo računalniške sisteme. Tako pričakuje, da bi lahko sredi julija objavili prve skupine terapevtsko primerljivih zdravil.